Ryska posten

6 november 2012

Hunden återvänder till spyorna

I Veckans brott återkom Leif G W Persson till Bordellaffären.
"Hunden återvänder till sina spyor" (Evangelium enl. Lukas).

Denna gång för att upprepa sina påståenden som för länge sedan avfärdats
som oriktiga och som Dagens Nyheter tvingats dementera, nämligen
att justitieminister Lennart Geijer skulle ha varit regelbunden besökare
på Doris Hopps bordell.

Enligt Leif G W skulle Olof Palme med sitt berömda "snus är snus..." ha
velat skydda Lennart Geijer "och sig själv"!!!

Därmed försöker han blåsa liv i sina egna gamla lögner och skänka
trovärdighet åt de nya - i filmen "Call Girl".

Jag har gått igenom den här saken tidigare och beklagar att Leif G W
Persson tycks fullständigt fri från självkritik. Inte nog med att Peter
Bratt störtades i fördärvet och sen dränkte sin kvaddade
journalistkarriär i sprit. Lögnerna skadar också Palmes familj - och
Lennart Geijers.

Vad som får betraktas som fastställt är att att Geijer hade en
utomäktenskaplig förbindelse - antagligen med sin hustrus kännedom.
Det är inte något ämne för seriös journalistik.

Det är ämne för en avart av journalistik, "peep-hole journalism", som
engelsmännen är särskilt förtjusta i, men som Leif G W gång på gång
skänker legitimitet.

Beklagligt!

I samma program säger Leif G W att de grova våldsbrotten minskat med 10
procent om åren de sista tio åren. Grattis! Då skulle våldsbrotten sammanlagt
ha sjunkit med 61 procent på ett årtionde, om jag har räknat rätt.

Stefan Lindgren

Se vad jag skrivit tidigare  om "Geijeraffären"


http://8dagar.blogspot.se/2012/01/hinsehaxans-berattelse-inte-ljug.html

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.