gerundium

13 november 2012

Krokodilens käftar & svans

Som Nuon Chea - andre man under Pol Pot i Kampuchea 1975-78 - sa:

Om man ska undersöka en krokodil och inte ser varken käftarna eller
svansen, är det inte mycket till undersökning.

Det sa han i den pågående rättegången i Phnom Penh om folkmordet i
Kambodja. Vad han avsåg var naturligtvis att det i rätten är förbjudet
att tala om USA:s agression 1965-75 och det är förbjudet att tala om
Vietnams agression 1978-1995.
26 oktober 2012 kunde Phnom Penh Post rapportera om en märklig dag i den
pågeående rättegången.

Nuon Cheas försvarsadvokat Jasper Pauw förvägrades av domstolen att
ställa frågor om landets nuvarande ledare Heng Samrin till ett vittne,
en menig soldat vid befrielsen av Phnom Penh 1975, Kong Kim.

Pauw påminde om en intervju med Heng Samrin där denne medgav att han
lett en division Röda khmerer när staden intogs. Vore det inte
lämpligare att förhöra Heng Samrin än en menig soldat? var den retoriska
frågan.

Domarna ingrep resolut och vägrade försvaret att ställa den frågan. I
tidigare incidenter har mikronfoner stängts av för att förhindra
att olämpliga frågor ens framförs. Nu framfördes den men fick ej
besvaras och måste strykas ur protokollet.

Vad försvaret belyser är att på den tiden var alla med om Kampucheas
befrielse. Men en liten grupp förrädare gjorde sig till Vietnams verktyg
och det är de som nu sitter vid makten.

Om Pol Pot och hans regering var "folkmördare" gäller det i lika mån
stora delar av den sittande regeringen i Phnom Penh - men om denna
paradox får man inte tala.

2009 kallade undersökningsdomare Heng Samrin och fem andra ledande
kommunistiska politiker inklusive utrikesminister Hor Namhong,
finansminister Keat Chhon och senatens otalman Chea Sim till förhör.

Samtliga vägrade komma.

När ska omvärlden förstå att rättegångarna i Phnom Penh är en
motbjudande fars? Det som verkligen står inför rätta är ett försök att
resa en fattig och krigsplågad bondebefolkning i ett strängt autonomt
- autoktont rentav - utvecklingssprång byggt på primitiv ackumlation,
dvs. hårt arbete, all rikedoms moder.

Den nykoloniala modellen segrade. Med den följde efemärt välstånd,
skövlade skogar, kinesiska sweatshops, sexturism och människohandel.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.