Ryska posten

11 november 2012

Paneltyckare

I Godmorgon världen! skulle tre paneltyckare - socialdemokraten Göran
Greider, (s)-moderaten Widar Andersson och Hanne Kjöller, DN,
kommentera allt från presidentvalet i USA till den nya
Afghanistanpropositionen på 10 minuter. En omöjlig uppgift, det medges.

Ändå kan jag inte låt bli att uppröras över hur lättvindigt sällskapet
flamsade över Sveriges Afghanistankrig.


Två av de tre beklagade att svensk trupp lämnar Afghanistan (kanske)
2014.

Hanne Kjöller menade att det efter tillbakadragandet kommer att bli ett
återfall av det "krig mot kvinnorna" som bedrevs i Afghanistan innan
västvärldens trupper gick in.

Det är anmärkningsvärt att två ledarskribenter fortsätter att upprepa en
av George W Bushs superduperlögner från 2001.

Låt mig argumentera i några led:

1. Under de utländska truppernas närvaro (vad vanligt folk kallar
ockupation) i Afghanistan har kvinnors situation i många avseenden
försämrats.

- många tusen har fallit direkta offer för krigföringen.

- bevisligen har bruket av burqah ökat. Våldet mot kvinnor har tilltagit,
brudpriserna har skjutit i höjden vilket gjort kvinnor till handelsvaror.

Detta är obestridliga fakta.

2. I några avseenden har kvinnors situation undergått en efemär
förbättring. Flickors skolgång är uppe i nivåer från 1970-talet, men
fortfarande fullgör en minoritet grundskola. Färre i de provinser där
den utländska närvaron är störst.

Detta har skett till en kostnad på i grova slängar 60 miljarder dollar i
utländskt bistånd.

Tvärtemot vad som sagts förekom flickskolor i Afghanistan även före
invasionen, men landet var helt avstängt från utländskt
utvecklingsbistånd.

Hur relevant är det då att påstå att ockupationen har resulterat i ökad
skolgång?

Diana Janses påståenden om att förhandlingar är meningslösa i
Afghanistan och att kritikerna av ockpationen bara vill spränga skolor i
luften är okunnig.

Skolor har alltid hamnat i skottgluggen under krig i Afghanistan
eftersom statens närvaro ute i byarna ofta bara består av en skolbyggnad.
Dessa angreps under kriget mot Sovjetunionen av gerillan - med stöd av
hela västvärlden och av USA.

Men då liksom nu var dessa - i sig perversa - attacker riktade mot Kabul
och ockupationsmakten.

3. USA har i försvaret av sin olagliga invasion och ockupation hänvisat
till kvinnornas befrielse.

Det argumentet gör inte invasionen laglig. Det är krigspropaganda och en
falsk sådan. USA:s stöd åt den s k "befrielsearmén" i Syrien visar att
USA är berett att liera sig med samma misogyniska krafter (al Qaida mm)
som man påstår sig bekämpa i Afghanistan.När protesterade Hanne Kjöller
och Widar Andersson mot att USA nu med legosoldater från al Qaida
kastat sig över Mellanösterns sista sekulära stat, Syrien?

Kvinnobefrielsen är ett lätt genomskådat fikonlöv på en politik som
handlar om geopolitik och egoistiska stormaktsintressen. 

4. Det finns inte något historiskt exempel på att kvinnor i något land
har befriats genom en militär ockupation utifrån. Likväl har argumentet
använts flitigt åtminstone sedan britternas ockupation av Egypten 1882.

Ingenting tyder på att de krigförande länderna i Afghanistan
överhuvudtaget har kvinnobefrielse på sin dagordning. I så fall skulle
exempelvis Europas många bordellkvarter och traffickingligor för länge
sedan ha likviderats.

Allt vi vet om kvinnors ställning i utvecklingsländer är att denna
tenderar att utvecklas med stigande standard och modernisering. Att
införa jämställdhet i ett land som kommer som kommer nr tre i listan över
världens fattigaste länder är ett projekt som kräver årtionden av
tålmodiga ansträngningar - i ett tillstånd av fred och självständighet.

På det hela taget har krigen - först det sovjetiska och därefter det
amerikanska - inte främjat kvinnornas situation utan förflyttat dem
årtionden tillbaka.

Att i det läget beklaga att Sverige övergår från militär till civil
närvaro i Afghanistan är okunnigt och dumt. Det vilseleder allmänheten.

Alla de som deltagit i den tolv år långa kören om kvinnobefrielse i
Afghanistan är ju faktiskt skyldiga att komma med bevis för att tiotals
bortslösade miljarder kronor på vår militära insats har gett några
som helst positiva resultat

Ni har ljugit ikapp i tolv år! Bevisa motsatsen eller ta en time-out.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.