11 april 2013

Gammalt vin i nya läglar

SvD är utan tvekan vår bästa rikstäckande dagstidning. Den har nu
genomgått en trevlig ansiktslyftning. Layouten är ren och ljus, även om man som
läsare är ute efter texten och inte layoutarnas meningslösa vita ytor.Men innehållet då? Ska det skärpas upp. Återstår att se.

Första sidan toppas med en skräcknyhet om att Ryssland sexdubblat sin
försvarsbudget 2005 till 2015. Gammalt vin i nya läglar.

Som källa anges IISS.

Utan att gå in på nåt siffergräl måste man påpeka att allt är relativt.

Väljer man 2005 till utgångsår får man en väldig ökning.

Den ryska försvarsbudgeten 2011 var bara en tiodel av USA:s 711
miljarder dollar.

Det ryska försvaret som andel av BNP är mindre än det svenska.

Fakta är att Ryssland genomgått den största nedrustning vi känner i
historien, möjligen i sällskap med Japans demilitarisering efter andra
världskriget. Sovjetarméns numerär var aldrig under 2,9 miljoner man i
vapen, som mest 5,3 miljoner.

Idag uppgår Rysslands armé till mindre än en miljon man.

Följaktligen är också Rysslands försvarsutgifter en bråkdel av vad
Sovjetunionens var. Sverige och Israel är två av de länder i världen
vars försvarsbudgetar knappast alls påverkats av kalla krigets
avslutning.

Charity begins at home, säger ordspråket. Det borde också gälla
nedrustningsjournalistik.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.