28 april 2013

The proof of the pudding...


Syriens regering har hela tiden konsekvent förklarat att den inte tänker
använda de väl kända lager av kemiska stridsmedel som dess krigsmakt
besitter. Utom i ett fall:

"Alla lager av massförstörelsevapen eller okonventionella vapen som den
syriska armén besitter kommer aldrig, aldrig att användas mot det syriska folket eller
civila under denna kris, under några omständigheter, " sa UD-talesmannenJihad
Makdissi, sade vid en presskonferens som visas live på syriska statliga
televisionen. "Dessa vapen är gjorda för att användas restriktivt och
endast i händelse av yttre aggression mot Syrien." (New York Times 24
juli 2012).
Obama behöver alltså bekymra sig för att inte kunna bevisa
försvarsminister Hagels giftkrigsanklagelser.

I samma stund som USA-soldater beträder Syriens territorium kommer
bevisen. The proof of the pudding is in the eating.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.