gerundium

9 juli 2013

Siste man på Skansen

Obama överväger att lämna Afghanistan HELT, dvs. att överge
de hittillsvarande planerna på att stanna i upp till nio
baser efter 2014.

Den ende internationelle politiker med trupp i Afghanistan
som ännu inte övervägt att lämna Afghanistan helt 2014 är
Carl Bildt of Sweden.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.