Ryska posten

17 april 2014

Frank Baude lämnar KP

Frank Baude, 78, lämnar Kommunistiska partiet. Trots att jag skällt
mycket på Baude i mina dagar gillar jag honom.

Jag ska aldrig glömma 1970. Jag var 21. Roger Gross höll på att trycka
lite valpropaganda åt oss unga ml-are från Örebro. Frank tog sig tid att
försöka sondera vad vi var för lökar. Fast han var bra mycket äldre tog
han oss på allvar, prackade inte på oss något utan förhörde sig om hur
vi såg på världen.

Redan samma år gick vi skilda vägar vid sprängningen av KFML.
Enhetsfronten var den avgörande frågan.

Men när han nu kritiserar KP, det statsfinansierade parti han själv
skapade, för att vara småborgerligt och för att ha släppt in feminismen,
kan man bara hålla med:

"Denna småborgerliga avvikelse kommer naturligtvis följas av fler... Den
promenad ut i det medelklassiga politiska träsket som partiet anträtt
får göras utan min medverkan. Jag har tappat förtroendet för
partiledningen och tidningen Proletärens redaktion och ber härmed att få
meddela mitt utträde ur partiet", avslutar han sitt utträdesbrev.

Jag har stor respekt för dem som hållit KP och Proletären gående i en
svår tid. Men om de är kloka tar de Franks brev som en varningssignal.

För övrigt är det hög tid att KP och SKP slås ihop. Då skulle man kanske
ha en chans att göra något. Men för att en sådan fusion skulle lyckas
krävs en tredje ingrediens: en riktig enhetsfrontspolitik, som ingendera
har idag.

Stefan Lindgren

6 kommentarer :

 1. Pressmeddelande: Kommentar till Frank Baudes utträde ur Kommunistiska Partiet

  • Hej Robert Mathiasson, ordförande i Kommunistiska Partiet, stämmer det att Frank Baude har lämnat organisationen?

  – Ja tyvärr så har Frank valt att avsluta sitt medlemskap. Det är mycket beklagligt. Frank har haft en avgörande betydelse för vårt parti genom historien. Men vi är en fri sammanslutning. Det står människor fritt att vara medlemmar eller att lämna. Frank har valt att lämna men att inte göra det offentligt, vilket vi respekterar. Det hela är en sak mellan honom och vår avdelning i Göteborg som han tillhörde.  • Det är hård politisk kritik som Frank Baude för fram i det brev som nu cirkulerar i media och på nätet. Vad säger du om den?

  – Jag vill inte gå in på detaljerna, men som helhet känner jag inte alls igen det parti som beskrivs i brevet. Kommunistiska Partiet är och förbli ett revolutionärt arbetarparti. Vårt parti består av en majoritet LO-arbetare, både i partistyrelse och i partiet som helhet.

  – Vi är fast förankrade i den kommunistiska arbetarrörelsens tradition, vilket är solklart i det nya partiprogram som antogs på kongressen i januari. Vi står för samma raka vänsterpolitik som vi r-are alltid har stått för. Men vi är samtidigt ett parti för 2000-talet, vi växer och försöker att hitta vägar för att bygga upp en revolutionär vänster i Sverige.  • Så Kommunistiska Partiet håller inte på att dö ut, som en del spekulerar om i media?

  – Absolut inte. Vår kongress i januari var den största på länge och präglades av entusiasm och framtidstro. Vi har genomfört en föryngring i partiet och i höstens val kandiderar vi i dubbelt så många kommunalval som för några val sedan, från Robertsfors i norr till Trelleborg i söder.

  – De senaste veckorna har jag varit runt på möten i stora delar av i landet – jag har talat på fackföreningsmöten, socialistiska forum och egna möten – och det är uppenbart att det finns ett växande intresse för en revolutionär arbetarpolitik, många människor är oerhört trötta på det nyliberala överklassfjäsk som dominerar i riksdagspartierna.  För intervju eller mer information kontakta Robert Mathiasson på 0707-56 44 35.

  SvaraRadera
 2. Jag tycker att det är synd. Min förhoppning är att han har haft en tanke bakom detta. Att försöka göra en sista insats och att detta ska fungera som en katalysator för att få ordentlig fart på skutan igen.

  Kan hålla med dig lite om SKP - KP kanske skulle kunna slås ihop. Undrar dock också om de inte skulle kunna verka sida vid sida på ett inte alltför antagonistiskt plan.

  Enhetsfront tillsammans med flera grupperingar på vänsterkanten och även bland en del av folket folket som inte vill tillhöra någon "ism" men ändå i praktiken vill ha en total omsvängning av dagens politik åt vänster även om de kallar det något annat. Inte fel tror jag.

  SvaraRadera
 3. Detta inlägg har lagts ut på Nya Arbetartidningens blogg med angivande av källa.

  Apropå Baudes kritik av KP:

  Det beror på vilken slags feminism Baude menar. Om han menar den feminism, som utgår från att huvudmotsättningen i samhället går mellan män och kvinnor, är jag helt överens med honom. Feministisk Initiativ står för denna feminism, som objektivt sett är en småborgerlig avledningsmanöver. Denna slags feminism finns naturligtvis också företrädd i varierande utsträckning i olika vänsterorganisationer. Jag kan inte avgöra i vilken grad den gör det i KP.

  I KFML(r):s barndom påstods Baude ha en mycket negativ hållning till kvinnofrågan. Han tillskrivs påståendet "kvinnans plats är mellan den här (d.v.s. näven) och spisen". Om påståendet är en skröna eller inte,är omöjligt att avgöra. Den kan stamma från Nils Holmberg, som kände Frank Baude väl.

  SvaraRadera
 4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 5. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 6. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.