10 juli 2016

Tal om jämlikhet


Idag blev det Jonas Sjöstedt till söndagspromenaden. Han fick in en femetta med liknelsen mellan socialdemokratin och ett gammalt ånglok och miljöpartiet som skyfflar kol där bak.

Till och bed SVT:s stenansikte Mats Knutsson drog på smilbanden.

Nästan hela talet var tillägnat jämlikheten. Och det är verkligen en av vår tids stora frågor.

Det bästa man kan läsa just nu i frågan är Göran Therborns nyutkomna "Ojämlikhet dödar" (Arkiv 2016).*

Får man tro honom har jämlikheten stått på dagordningen på allvar bara några korta år på 60-talet. Låginkomstutredningen 1965 var ett avstamp för s-kravet "ökad jämlikhet".

Av en slump har jag ett personligt minne av Låginkomstutredningem, eftersom jag sommarjobbade på SCB i Örebro med att gå igenom och koda frågeformulär. Massor av medelålders kvinnor och ungdomar fick jobb, som vi upplevde som viktigt och kul.

Sten Johansson gick omkring som en tomte i den gamla skofabriken på Järnvägsgatan och uppmuntrade oss. På lunchen brukade han smita över gatan för att köäka lunch med Örebro-Kurirens chefredaktör Sture Ericsson, riksdagsman (s) och lika inbiten antikommunist som Sten J.

På 1969 års s-kongress fick Alva Myrdal ägna avsevärd tid åt att angripa "felaktiga tolkningar" av Låginkomstutredningenm, framförallt sådana som underskattade den stora utjämning som skett sedan 30-talet.

Jonas Sjöstedt satte fingret på en oerhört öm punkt när han krävde att någion form av förmögenhetsskatt återinförs i Sverige. Denna skatt avskaffades 2007 i Sverige. I många andra länder i Europa, med minst lika "företagsvänligt" klimat, tar mabn fortfarande ut förmögenhetsskatt.

I Frankrike finns en solidaritetsskatt på förmögenheter över € 800.000. År 2007 samlade det 4,1 miljarder € till statskassan eller 1,4% av de totala intäkterna. [3]

I Spanien finns en progressiv förmögenhetsskatt på 0,2-3,75% av nettotillgångarna över 700 000 €.

I Norge tar kommunerna 0,7% och staten 0,15% på nettotillgångar överstigande 1,2 miljoner kr 2015.

Schweiz har en progressiv förmögenhetsskatt som varierar mellan 0,13% till 0,94% .

Italien tar ut 0,76% skatt som tillgångar som hålls utanför Italien.

Och så vidare. Genom att avskaffa arvsskatt, gåvoskatt, fastighetsskatt och förmögenhetsskatt framstår Sverige idag som ett extremt nyliberalt experimentlaboratorium. Som enda land i världen har vi offentlift finansierade friskolor som medger vinstuttag för ägarna.

Idag finns det mängder med litteratur och forskningsrapporter om konsekvenserna av den utveckling mot ökade klyfter som sveper fram över hela världen.

Lustigt nog påminns jag om några av dem när kameran gör ett svep hemma hos Degerfors legendariske fotbollsspelare och tränare, Tord Grip. Se dokumentären "I skuggan av Svennis" på SVT-play).

I bokhyllan står Jeffrey Sachs "The end of Poverty", kanske inte så radikal, och Arundathi Roy, som skrivit sympatiskt om det växande väpnade upproret bland Indiens fattigaste.

Tord Grip säger att han ändrats i mycket, men inte i detta, tron på ett solidariskt samhälle.

Man påminns om vilka folkliga krafter som ligger slumrande i detta ideal, buret av miljoner som har personliga minnen av det gamla fattig-Sverige, som nu är på väg tillbaka i olika former.

Stefan Lindgren

* Therborns bok förtjänar en mer ingående diskussion, i synnerhet hans uppfattning att FAMILJEN, KAPITALISMEN och NATIONEN är ojämlikhetens främsta drivkrafter....

1 kommentar :

  1. Inte ett nystan någonstans att tråckla upp den inlåsta ideologi som V idag befinner sig i, en hög med orörda nystan när det gäller Bankparasitism, USA imperialism för att inte tala om EU imperialism och den överstatlighet som vi är underordnade. Ingen glöd och ingen framtidstro eller antiimperialism. Lika borgliga som de andra i 8 partiriksdagen. V:s tystnad när det gäller det gigantiska skuldberg där vi alla hålls förslavade av. Bankparasitismen har pådyvlat oss skatter för fortsatt slaveri under nya feodalherrar. Utsugningen går tillbaka i de feodala teorier som de gamla bondesamhällena till slut gjorde sig av med. De gamla feodalherrarna sög ut bondeklassen utan att själva åstadkomma eget arbete. Idag är "uthyrning" och parasitering den härskande doktrinen. Inte ett knyst om detta för vänstern vill bli rumsren? Idag är det inte de med en ”fri lunch” som skattas – det är arbetarna som betalar skatt. Hela systemet är uppbyggt på att låta ”pengarna arbeta” – dvs få någon annan att arbeta – och suga ut så mycket man kan. Ingen större skillnad från vad feodalherrarna gjorde med bönderna. Dagens skattesystem och Banker ägnar sig åt att dölja den verkliga sanningen. Banken hittar på en fiktiv insättning när den ”lånar ut” bankens egna skuld till sina kunder. Detta har flera ekonomer beskrivit ex. Michael Kumhof, ekonomiprofessor Rickard Werner. Detta skulle omöjliggöras om staten tog tillbaka rätten att styra över betalmedlen och slippa "låna" sätta sig i skuld för att kunna betala sina utgifter. Om denna parasitism inte ett ord från vänsterledaren, ingen framtidstro eller kamp. Ingenting, nej vi alla skall fortsätta som förrut, att hypnotiseras in i skuldslaveriet och bankparasitism. Allt är sig likt med andra ord.

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.