11 juli 2016

Ligger lagt kort?


Ett problem om man vill öka jämlikheten är att vi har slopat alla
skatter som kan användas för att ta av de rikaste (Förmögenhets-,
arvs- gåvo-, fastighetsskatt) etc.

Varje gång vänstern för på tal att återinföra dem får de höra av
(s) att "Lagt kort ligger".

Gör det verkligen det?Som jag visade här finns det förmögenhetsskatt i en rad länder i Europa.

I Sverige beskattar vi fortfarande inkomster av kapital och de
beskattas i princip lika som inkomster av arbete.

Men den borgerliga regeringen införde systemet med
investeringssparkonton, där man slipper skatt på avkastningen och
i gengäld betalar en fast procent av sparkapitalet.

I fjol höjde Magdalena Andersson denna procentsats från 0,27 till
0,495 procent av kapitalet.

En höjning av skatten med 83 %!

Men protesterna uteblev bortsett från lite gny i affärstidningarna.

Inte alla är rika som har pengar i ISK, men man kan vara säker på att
de som är rika använder denna förmån.

Så varför protesterade de inte? Insåg de kanske att det skulle
framstå som obscent om de klagade på att ett uppenbart
privilegium naggades i kanten?

Min poäng här är att om "lagt kort ligger" - att inga gamla
avskaffade skatter kan återinföras - så hindrar ingen regeringen
att använda innovationer.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.