gerundium

11 januari 2017

Testa dig själv!


Är du för en Tobinskatt, dvs en skatt på finanstransaktioner?

Är du mot de transatlantiska handelsavtalen TTIP och CETA?

Tycker du att vatten ska förbli en offentligägd resurs?

Finner du åtstramningspolitiken mot Grekland oacceptabel?

Vill du förbjuda komplexa finansiella derivat, skärpa den progressiva beskattningen och är du emot privatisering av offentliga tjänster och är du, slutligen motståndare till sanktionerna mot Ryssland?

Har du svarat JA på alla frågorna ovan har du en hel del gemensamt med Marine Le Pens Front National  konstaterar krönikören Peter Wahl i vänstertidningen Neues Deutschland 6 januari.

"... det är klart att vänstern i grannlandet med Front Nationals programmatiska tvetydighet har ett enormt problem. Analysen av väljarövergångar visar omedelbart att partiet får särskilt stark tillströmning från tidigare fästen för det en gång mäktiga kommunistpartiet. Bl.a. från ruttnande industriområden i norra och nordöstra och södra Frankrike, där invandringen är särskilt stark och synlig....

Med tanke på den ekonomiska och sociala krisen och socialisternas 'reformer' är det inte förvånande att arbetslösheten är huvudmotivet att välja FN - före inre säkerhet och invandring."

Nästa steg i analysen blir att ta reda på varför kommunistpartiet inte längre förmår fånga upp missnöjet i fransk arbetarklass och föra dess talan.

Kommunistpartiet som så sent som 1978 hade 21 procent av rösterna i parlamentsval fick 2012 6,9 procent. Front National har under samma period vuxit fram till en en maktställning snarlik den PCF hade. I fjolårets regionval var FN störst i första omgången.

Uppenbarligen biter inte längre taktiken att bara smäda partiet som xenofobiskt, rasistiskt och reaktionärt.


Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.