Ryska posten

30 november 2018

Pudelns kärna


Här (SvD 30/11) har vi den egentliga bakomliggande orsaken till Kertjkonflikten.

Ukraina vill öppna Azovska sjön för Nato och frånträda 2003 års avtal med Ryssland.
Enligt avtalet från 2003 har Azovska sjön historiskt varit ett "inre vatten" - och ska så förbli
enligt paragraf 2.3 i avtalet:

"Krigsfartyg och andra statsfartyg i tredje land som drivs för
icke-kommersiella ändamål kan komma in i Azovska sjön och passera genom
Kertjsundet om de kommer på besök eller ärende till en av parternas
hamnar på dess inbjudan eller tillstånd, vilket avtalats med den andra
parten."
USA:s senat har antagit en resolution som fördömer Ryssland för att vilja "destabilisera regionen". Det är solklart precis tvärtom, Ukraina med USA-kongressen i ryggen som vill förvandla även Azovska sjön till en bas i den globala inringningen av Ryssland och Kina.

red

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.