7 april 2020

Bygger MH17-åtalet på en lögn?

Att det var Ryssland som sköt ner det malaysiska passagerarplanet MH17 den 17 juli 2014 är numera en väl inrotad sanning i västerländska media.

Men när domaren Hendrik Steenhuis i en distriktsdomstol i Haag nyligen började fråga efter bevis uppstod problem.

Steenhuis gav åklagaren i målet tid på sig att till den 8 juni ta fram de amerikanska satellitbilder som påstås bevisa att fyra åtalade namngivna ryssar ska ha varit ansvariga för nedskjutningen som  dödade 298 oskyldiga.

Tidigare har det i ett nederländskt parlamentsutskott framförts att USA har låtit nederländsk underrättelsetjänst se satellitbilder som visar Rysslands skuld. Där sades också att USA inte har något emot att offentliggöra dessa bilder.

"Frågan är", sade Steenhuis i rätten 23 mars, "om detta är korrekt och i så fall om åklagaren överväger att registrera denna information genom MIVD (den nederländska underrättelsetjänsten) eller genom ett avhemligande".

Domaren beordrade åklagarsidan att inkalla MIVD:s chef som vittne, eller hans rapport eller de amerikanska satellitbilderna.

Hur än åklagaren väljer att agera har han problem.

Saken är den att den amerikanska utrikesministern John Kerrys uttalande att USA hade satellitbilder av nedskjutningen troligtvis var en stor fet propagandalögn, avsedd att ge ryggrad åt hela myggsvärmen av små lögner från ukrainsk säkerhetstjänst, Bellingcat och liknande.

Kerry är den enda USA-dignitär som någonsin nämnt att det skulle finnas satellitbilder. När USA:s FN-ambassadör Samantha Powers pekade finger åt Ryssland 18 juli nämnde hon ingenting om några satellitbilder.

Två dagar senare förklarade Kerry i NBC:s Meet the Press: "Vi tog ner satellitbilder från uppskjutningen. Vi känner till projektilbanan. Vi vet var den kom från. Vi har tiderna. Och det var exakt i den stund flygplanet försvann från radarn. Vi vet också genom röstidentifiering att separatisterna skröt om nedskjutningen efteråt."

12 augusti 2014 upprepade Kerry sina påståenden om satellitbilder i Sydney, Australien. ("... alla bevisen såg vi på våra bilder").

2015 sa Victoria Nuland, biträdande amerikansk utrikesminister, att Nederländernas underrättelsetjänst redan hade fått se data om nedskjutningen av MH17 och hon sa också att hon trodde att hon kunde utverka ett avhemligande om Nederländerna bad om detta.

13 oktober 2015 offentliggjorde den nederländska säkerhetsstyrelsen (DSB) sin rapport om MH17 med en mängd tekniska detaljer - men inga satellitbilder.


22 januari 2016 framträdde Marko Langbroek, satellitexpert, inför ett parlamentsutskott i Nederländerna, och kunde meddela att minst tre USA-satelliter hade Ukraina ino0m synhåll vid tidpunkten. Ytterligare sju satelliter för signalspaning som övervakar signaler från missiluppskjutningar "skulle i princip ha täckt Ukraina med omgivningar". Radar- och fotosatelliten USA-161 hade också Ukraina inom synhåll.

12 februari framkom i JIT (Joint Investigation Team) att inga bilder levererats till undersökarna och ingen information hade kommit från amerikansk eller nederländsk underrättelsetjänst.

6 mars 2016 svarade Kerry på ett brev från en anhörig till ett av offren för katastrofen som ville veta vilka satellit- eller radardata USA hade. Kerry svarade undvikande.

21 september 2016 rapporterade chefen för den nederländska militära underrättelsetjänsten, generalmajor Eichelsheim att det inte fanns några satellitinformationer från USA eller Nato som bekräftade uppskjutningen av en BUK-missil mot MH-17.


När JIT-chefen Fred Westerbeke 28 september 2016 presenterade "de första resultaten" av brottsutredningen påstod han sig ha sett en "rapport" och en "bedömning" av amerikanska myndigheter. Han hävdade också att MIVD och den nederländske terroriståklagaren hade "sett det underliggande hemliga (underrättelse-) materialet" och att de på grundval av den informationen och de förklaringar som gavs stöder de slutsatser om Rysslands skuld har dragits.

28 augusti 2017 förklarade USA:s Moskvaambassadör John Tefft att satellitbilderna inte skulle komma att offentliggöras eftersom detta skulle avslöja den amerikanska underrättelsetjänstens "källor och metoder".

17 oktober 2017 intervjuades Westerbeke i ryska Novaja Gazeta. Då hävdade han att en person i hans team hade sett och studerat de påstådda amerikanska satellitbilderna. Han ville inte säga att satellitfotona, som han kallade dem, skulle offentliggöras och tillade  sin egen reservation: "...de är bara en liten del av ett enormt bevismaterial. Allt handlar om våra ögonvittnens bevis som är mera värda än alla radar- och satellitdata".


Slutsatsen av sex år av ömsom tvärsäkra påståenden ömsom halvkvädna dementier kan bara bli en: att USA inte har några som helst satellitdata som binder Ryssland till brottet. Kanske har de inga användbara data alls eller också har de data som pekar i "fel" riktning och därför inte vill släppa dem.
Under alla förhållanden finns det alla skäl att bevaka vad den nederländske åklagaren ska komma med den 8 juni. Om domare Steenhuis, som synat åklagarsidans bluff, nöjer sig med någon ny undanmanöver är även det avslöjande...

Förhandlingarna sänds live på:

https://www.courtmh17.com/en/live-stream.html

Stefan Lindgren

1 kommentar :

  1. Då viljan finns utreds en sådan olycka på två veckor. Exempel Germanwings och det ukrainska planet i Iran nyligen. Då viljan saknas tar det minst tjugo år. Exempel Itavia DC9, MH 17 och Lockerbie där den libyske utpekades anhöriga nyligen beviljats resning.

    Alltmer talar för jaktplan som vapen, inte markbaserad missil. Detaljstudier och materialprover från projektilhålen kunde lösa denna fråga. JIT har gång på gång ertappats med att väja för de relevanta frågorna. Sålunda tog man materialprov för att utesluta meteorit, för den skull att frågan om hålen skulle komma.

    Alexander Mercouris sade sig ha fått tips om att rättsprocessen är tänkt att dras i långbänk i fem år då det hela är närmast bortglömt. De åtalade åtalas inte för nedskjutningen utan för att ha "möjliggjort" denna. Närmast är det fråga om en hämnd på personer som bidragit till försvaret i Donbass.
    En missräkning förutom den i artikeln nämnde frågvise domaren är även att det hela var upplagt för att försvaret inte skulle närvara. Nu har det emellertid visat sig att en av de åtalade har satt sin advokat att driva saken. När "trollfabriken" i St Petersburg väckte klagan i USA angående valpåverkan lades rättsärendet omedelbart ned.

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.