14 april 2020

Vad handlar pandemihysterin om?

Den mediala pandemihysterin påminner om många andra hysterier genom åren i den mediala branschen, som verktyg för något annat än ren information, skriver Jan Hagberg i en debattarikel.

Den här gången spelas den upp med syftet att utlösa en ekonomisk kris i ett skuldmättat västligt finansiellt system. Vem som spelar med/mot vem kommer att visa sig.
Medierna rakt över gör i dagens coronasituation på kvällstidningsmanér allt för att skrämma upp – i stället för att försöka bena ut fakta. De politiker som satts på taburetterna famlar i en samhällelig dimma som de själva varit med att skapa.

Förväntad dödlighet per månad i Sverige är cirka 8500 per månad!

Hur stor är nu överdödligheten till följd coronaviruset? I vilka grupper finns den – och var geografiskt? Fram till påsk sades att antalet dödsfall i Sverige i corona var cirka 900, på drygt en månad alltså, varav drygt 525 i Stockholm! Och där mer bestämt var? Vad jag förstår är det på äldreboenden och i nordvästra Stockholm. Men det mumlas mycket på de här punkterna! I det senare fallet framför sägs inget konkret om varför det ser ut som det gör, trots tidigare stora samhälleliga ekonomiska insatser. Missriktad självförvaltning?

Statistik från SCB över döda i Sverige


Antal rapporterade dödsfall till SCB 1 januari - 3 april, åren 2015-2020 (Hela riket)Medelvärde

År
2015
2016
2017
2018
2019
 2015-2019

2020
Antal
26 106
25 021
25 816
26 818
23 750
25 502

23 719

Anm. Min egen hopsummering av SCBs dag för dag-rapportering!

Även om statistiken ovan skulle vara ofullständig för de sista dagarna i perioden, så måste frågan ändå ställas: Uppseendeväckande data? Har publicerats av SCB – men ej förts vidare av det etablerade medierna!

Om det nu finns en överdödlighet torde den mer bero på en skrotad allmän beredskap – och i dess spår en försummad sjuk- och äldrevård, men också som följd av en organisationsutveckling som gått baklänges – än på att coronaviruset skulle vara så mycket intensivare än annan, tidigare influensavirus.

Här finns stort ett stort behov av en grundlig seriös diskussion men en sådan tycks, med paniken i bakhasorna, inte ens finnas i embryoform, varken bland medier eller bland dem som är satta att ha ett ansvar! Etablerade politiker försöker mest spela ping-pong med varandra, på traditionellt manér. I stället för att främst arbeta fram en central grupp för krishantering. Oavsett coronans fortsatta utveckling står Sverige (och andra länder) inför gigantiska ekonomiska problem. Hur ska de lösas? Ska i Sverige enskilda individer i krisens spår tvingas i konkurs, förlora all sin egendom men stå kvar med sina skulder? På den punkten är nog vårt land unikt! Hur ska svensk självförsörjningsgrad stärkas, utan tidsspillan? Inte minst genom att stärka svenskt trädgårds- och jordbruk? På vilket sätt?

År 2009 drabbades en bekant till mig, en man mitt i livet, svårt av svininfluensan, med symptom som nu känns igen kring coronan. Han blev efter en snabb ambulansfärd väl omhändertagen på SöS-akuten, allra först av marsmänniskor i blå rymddräkter. Fick dropp och syrgas, forslades ned i katakomberna under sjukhuset. Hämtade sig och skickades hem, med antibiotika på fickan – lunginflammation var en vanlig följdsjukdom. Inte ens familjen isolerades! Men då pågick sedan 2008 en finanskris; sjukdomen och vården fick leva sitt eget liv.

Jag minns den stora epidemin ”asiaten” 1957 med över 300 000 sjukfall och många dödsfall. Jag gick på gymnasiet och åkte tåg till läroverket, 4 mil i vardera riktningen varje skoldag! Inget tal då om att stänga skolor eller något annat överhuvudtaget! Men så fanns heller ingen nationell TV-kanal att skrämma människor med!

Allsidig belysning är idag inget för de stora medieföretagen!

SR och SVT saknar sedan länge trovärdighet som informatörer såsom de väljer ut det material som presenteras, efter vad de väljer bort, mörkar eller rent av hur falska nyheter förmedlas som sanna, trots att källorna av erfarenhet från början borde starkt kunna ifrågasättas.

Sammantaget: Egentligen är inget på influensahorisonten nytt, däremot den samhälleliga reaktionen!

Jag är övertygad att mycket av hysterin nu handlar om (stor)politik – och om ekonomi.

Jan Hagberg

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.