FiB

23 juni 2020

Var är mitt Voltaren?

En person i min närhet frågar: Har du sett mina Voltaren? Dom är ju receptbelagda numera.

På mitt nattygsbord låg svaret. Det fanns i Azar Mahlouijanss "Vi lyser som guld" från 2006, ett uttömmande resereportage från parsiernas Indien.När Mahlouijan gav sig av till Bombay för att söka efter de sista överelvande församlingarna av zoroastrier (parsier) som lever i trakterna av Mumbai sedan hundra år efter islams erövring av Iran anade hon kanske inte att det till stora delar skulle bli ett societetsreportage.

Indiens parsier är ofta rika, framgångsrika och exklusiva (släpper inte in någon i sin religion).

Författaren som inte är anhängare av Irans störtade shah tvingas  medge att det var han som förbjud det barbariska bruket att lägga de döda i ett torn att bli gamföda.

Ett problem i Indien är att asgamarna har försvunnit och att parsiernas döda istället blir föda åt kråkor som sprider smitta till människor.Och varför försvann gamarna? Svaret är diklofenak, ett preparat som introducerades på veterinärmarknaden 1993 och används för att hålla liv i Indiens heliga kor. Eftersom gamarna är specialister på att metabolisera kadaver hotade deras försvinnande inte bara folkhälsan i Indien utan även parsiernas traditioner.

Preparatet förbjöds i Indien kort efter att Mahlouijans bok, men av miljontals gamar finns bara 6 000 kvar och stammen har inte återhämtat sig märkbart sedan dess. Fortfarande är det lätt att få tag i  diklofenak till  veterinärt bruk. I Spanien godkändes preparatet så sent som 2013 för användning på boskap, så Spaniens gambestånd - Europas största - kan hälsa hem.

Diklofenak är det generiska namnet för läkemedlet voltaren.
Det hade jag inte vetat utan Azar Mahlouijans bok. Men av alla goda skäl att läsa den är det kanske det minsta. Zoroastrismen som fenomen är intressant och har eggat européers fantasi ända sedan Goethes "Öst-västliga divan" och Nietzsches "Så talade Zarathustra".
En kristendom före Kristus. De tre vise männen som kom till Betlehem - Balthasar, Kasper och Melchior - var ju magier, zoroastriska präster.

Stefan Lindgren


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.