13 december 2023

Vad betyder försvarsavtalet med USA?


Det nyligen ingångna avtalet om försvarssamarbete mellan USA och Sverige har ännu inte nått riksdagens bord men försvarsminister Pål Jonsson förutsätter att det går som smort. Enligt hans sätt att se det räcker det med ett enkelt riksdagsbeslut med tre fjärdedels majoritet.


Aldrig har ett mer omfattande avtal körts genom riksdagen med mindre förarbete. Ingen utredning, ingen remiss, ingenting mer än ministerns försäkringar.
En stor del av avtalet berör frågor som redan klarades av i värdlandsavtalet med Nato, dvs. att utländska soldater hur de än beter sig i normalfallet ska åtnjuta immunitet i Sverige. De ska självfallet slippa betala skatt och mycket av de kostnader som de innebär för det svenska samhället ska vi stå för.

Man kan förstås grubbla över varför USA behöver ett eget avtal om allt detta, istället för att åberopa värdlandsavtalet med Nato. Kan det vara så att USA vill slippa inordna sig i Nato-samarbete? För övrigt är USA:s förhållande till Nato långt ifrån konfliktfritt. USA betalar 80 procent av vad som framställs som framför allt försvar av Europa. Det vill Trump och många republikaner ändra på. Utvecklingen Israel-Palestina har fördjupat sprickorna i  alliansen.

Men om nu USA ändå anser sig behöva en egen bakdörr till Norden - Jonsson ställer upp!

Vad ska då USA-trupp i Sverige syssla med? Den dag Sverige blir medlem i Nato ska Nato:s trupp kunna delta i försvaret av Sverige, vilket - som jag men nästan ingen annan - påpekat kräver en grundlagsändring.

Men nu är vi inte med i Nato och tycks inte heller bli det... under överskådlig framtid.

Då blir skrivningen i det nya avtalet att USA ska "delta i gemensamma försvarsinsatser" särskilt oroväckande. Det heter också att att Sverige och USA ska utveckla sin "kollektiva förmåga att stå emot väpnade angrepp". När blev USA och Sverige ett "kollektiv"? Går inte Jonsson händelserna i förväg här? Enligt svensk grundlag försvaras Sverige av den svenska försvarsmakten. Hur tänker Jonsson lösa det?

Regeringsformens paragraf 15:13 säger: "Regeringen får sätta in rikets försvarsmakt i enlighet med internationell rätt för att möta ett väpnat angrepp mot riket eller för att hindra en kränkning av rikets territorium."

Ska någon annan än rikets försvarsmakt försvara Sverige krävs att vi antingen blundar för grundlagen (den väg regeringen och riksdagen hittills val) eller ändrar grundlagen.

En annan oerhört viktig invändning mot avtalet är  det nonchalanta sätt som kärnvapenfrågan behandlas på. Det heter att svensk suveränitet, lagstiftning och internationell rätt ska gälla all verksamhet enligt avtalet, "inklusive vad gäller lagring av vissa typer av vapen på svenskt territorium".

Eftersom USA inte respekterar icke-spridningsavtalet och fällts i Internationella domstolen i Haag för detta, finns ju ingen anledning att ta för givet att USA skulle respektera folkrätten visavi Sverige, i synnerhet inte utan en skriftlig överenskommelse.

Dessutom har ju Sverige och USA olika lagstiftning beträffande en rad vapen. USA har fortfarande vissa lager av kemiska och biologiska stridsmedel. USA har landminor, klustervapen, fosforbomber  etc. som inte accepteras i Sverige.

Uppenbarligen finns det olika uppfattningar om vad som är tillåtet och det borde naturligtvis ha redovisats.

Att USA med detta avtal skaffar sig baseringsmöjligheter på 17 platser i Sverige är också märkligt ur global synpunkt. USA har 800 baser i 70 länder, till en kostnad av 80 miljarder dollar. Det finns en stark inhemsk opposition mot detta (se bl a här). Pentagon torde ha alldeles speciella planer för Skandinavien men det är naturligtvis inget man talar om. Kan det än en gång handla om att hålla Tyskland nere, som bekant ett av Nato:s tre huvudmål när pakten bildades? (De övriga var att hålla Ryssland ute ur Europa och USA inne).

Det senaste årtiondet har USA tvingats lägga ner hundratals baser i bl.a. Irak och Afghanistan medan Kina som Pentagon beskriver som främsta rival sägs ha fyra baser utomlands. 

För USA må plus/minus 17 baser vara en bagatell. Med vad innebär det för Sverige? De baser som Jonsson ställer till förfogande är dessa (och de ska kunna byggas ut, på vår bekostnad förstås):

Berga: regementsområde och övningsområde

Boden: regementsområde och övningsområde

Halmstad: regementsområde och flottiljområde

Härnösand: övningsområde och hamn

Kiruna: militärläger och övningsområde

Kristinehamn: regementsområde och övningsområde

Kvarn: militärläger och övningsområde

Luleå: flottiljområde

Ravlunda: militärläger och övningsområde

Revingehed: regementsområde j

Ronneby: flottiljområde

Såtenäs: flottiljområde

Uppsala: flottiljområde

Vidsel: flygplats och test-och evalueringsområde

Visby: regementsområde och övningsområde

Älvdalen: militärläger och övningsområde

Östersund: militärläger och övningsområden

Detta serveras lakoniskt i en bilaga. Vi vet bara att det handlar om enorma områden. Bara Vidsel har ett avlyst provområde på 1 650 kvadratkilometer och provskjutbana på 16 000 kvadratkilometer, vilket är fem gånger Gotlands yta.

Bodens övningsområde är på 150 (söder) och 40 (norr) kvadratkilometer. 

Älvdalens övningsområde är på 1 650 kvadratkilometer plus 2 kvadratkilometer skjutfält.

Man ska heller inte glömma att på varje sådant övningsområde finns ödelagda hemman och föräldrahem för tusentals svenskar som kördes bort när militären expanderade.

Någon total offentlig redovisning av militärens anspråkstagande av svensk mark finns inte någonstans. Hysch-hysch. Det heter också  i avtalet att USA i "exceptionella fall" ska kunna "vidta åtgärder" "bortom den omedelbara närheten av de överenskomna anläggningarna och områdena för att upprätthålla eller återställa (?) säkerheten för och försvaret av de amerikanska styrkorna".

Sen har vi annan fråga som det talas oerhört tyst om: Miljökonsekvenserna av mer intensiva militära övningar med deltagande från många länder som behöver få komma och skjuta av sig i svenska "ödebygder".

Den amerikanska militären är idag  den institution som förbrukar mest fossila bränslen i världen, visar ny forskning från Durham och Lancasters universitet (2019). Amerikansk militär förbrukar mer än 140 hela länder var för sig förbrukar.

Det svenska försvaret förbrukar idag lika mycket fossila bränslen som en medelstor svensk stad. Redovisningskraven för drivmedel har dock sänkts sedan år 2015 så det finns inte kunskap om vad de egentliga utsläppen är. Det finns inte heller tillgänglig data över hur stora utsläpp som orsakas av internationella övningar och vapentester i Sverige.

Sedan 2010 får svensk och utländsk militär öva 115 av årets 365 dagar i Göteborgs skärgård, istället för omkring 20 dagar som de hade tillstånd för dessförinnan. Mängden skott som får användas har ökat från 100 000 till 1,3 miljoner per år. 

Sedan 2013 får samma militär flyg- och bomböva 50 dagar om året över Vättern (tidigare 20). Bland annat 10 000 raketer och 30 000 granater hamnar i sjön.

Försvarsmakten har även tillstånd till 2150 flygvarv över Vätten. (Se https://ikff.se/wp-content/uploads/2020/01/grejen_med_militarisering-2019-webb.pdf).

Även om vi antar att freden i vår del av världen kommer att bestå kommer det nya avtalet att få en rad konsekvenser. Att USA:s trupper nu ska kunna röra sig fritt i Sverige och ha praktiskt taget obegränsad tillgång till svenska försvarsanläggningar kommer säkert att påskynda den allmänna militära nedbusningen av Sverige - ett skjutande och sprängande utan hänsyn till natur, miljö och kringboende.

Spekulerar vi om vad det kommer att innebära vid en eventuell konflikt, så kan vi vara tämligen säkra på att hamna på fel sida, den sida som angriper eller i vart fall uppfattas som angripare. Blir en sådan konflikt nukleär kan vi nog hälsa hem rätt tidigt. Ryssland kommer inte att tillåta Nato att slå ut det strategiskt viktiga Leningradområdet.

Stefan Lindgren
4 kommentarer :

 1. Regeringens tilltag att avskaffa Sveriges självständighet som nation är landsförräderi och straffbart

  SvaraRadera
  Svar
  1. Åtal bör väckas!! Var finns en duktig jurist?

   Radera
 2. "Att försvara Sverige och allierade mot väpnat angrepp och att hävda vårt lands självständighet,
  suveränitet och territoriella integritet är inte enbart en militär uppgift utan ett ansvar för hela
  samhället. Totalförsvaret kräver personliga insatser av alla invånare. Detta förutsätter en
  engagerad befolkning där alla förväntas bidra.
  Försvarsberedningen anser att Sveriges vitala nationella säkerhetsintresse är att hävda vårt lands
  självständighet, suveränitet och territoriella integritet. Vi är beredda att ytterst med vapenmakt
  försvara vårt land, vår befolkning, vår demokrati, vår frihet och vårt sätt att leva.
  Försvarsberedningen anser att Sveriges vitala nationella säkerhetsintresse ska fastställas av
  riksdagen. "
  vilka vill nu överlämna försvaret av sverige till usa?

  SvaraRadera
 3. Artikel 30 i avtalet:
  2. Detta avtal får ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.
  4. Bilaga A till detta avtal ska utgöra en integrerad del av detta avtal och får ändra genom skriftlig överenskommelse mellan parterna eller deras verkställande organ.

  Om/när riksdagen ratificerar avtalet innebär detta att man därmed har auktoriserat alla framtida ändringar av avtalet. Till exempel kan antalet baser utökas (punkt 4). Hela avtalet kan i princip ändras utan riksdagens godkännande.

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.