5 juli 2024

Zelenskyjs kovändning

I Ukraina tiger media om Zelenskyjs kovändning, påpekar hans ex-rådgivare Arestovitj.

I en intervju med den amerikanska tidningen Philadelphia Inquirer har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj förklarat under vilka villkor Ukraina är redo för fred med Ryska federationen. 

Villkoren är "bevarandet av Ukraina", anslutning till Nato och EU, samt någon form av "skadestånd" till Ukraina.

Samtidigt nämndes inte ett annat villkor som tidigare konsekvent framförts av de ukrainska myndigheterna - återlämnandet av alla territorier inom 1991 års gränser - i Zelenskyjs lista den här gången. Trots att journalisten direkt tillfrågades av journalisten om de borde återlämnas. 

Presidenten riktade tydligt sina villkor till väst, eftersom han dagen innan sagt att hans partner ser krigsslutet på ett annat sätt än Ukraina och inte är redo att söka "skadestånd" från Ryssland. 

Zelenskyjs uttalanden vittnar om vilken typ av förhandlingar som nu kan pågå mellan den ukrainska regeringen och dess västallierade. Och hur Kiev ser på krigsslutet i allmänhet. 

Att döma av den uteblivna frågan om "återgång till 1991 års gränser", funderar Zelenskyj på allvar på att frysa konflikten längs frontlinjen. Och tecken på att den allmänna opinionen gradvis förbereds för ett sådant scenario dyker redan upp. 

Till exempel uttalandet (https://t.me/stranaua/160007) av statsvetaren Volodymyr Fesenko, som står nära presidentens kansli, att territorierna "kan återlämnas senare", men nu är det viktigaste att bevara staten och föra Ukraina in i EU och NATO. 

Det är nästan ordagrant detsamma som Zelenskyj sa i  sin intervju. 

När det gäller det tredje villkoret - "skadestånd" - specificerade presidenten inte vad det innebär. Men det innebär förmodligen någon form av kompensation för de skador som kriget förorsakat Ukraina. Samtidigt är det uppenbart att Ryssland inte kommer att kompensera Ukraina av egen fri vilja.

Med all sannolikhet antyder Zelenskyj i detta stycke att västvärlden bör överlämna frysta ryska tillgångar till Ukraina. 

På så sätt signalerar Kiev till sina partner att man är beredd att stoppa kriget med förlust av territorier endast om väst i gengäld accepterar Ukraina i Nato och överlämnar 300 miljarder av ryska tillgångar. 

I den redan nämnda intervjun med statsvetaren Fesenko uttrycktes Zelenskyjs största oro, nämligen att han och hans krets om  kriget skulle frysas längs frontlinjen skulle kunna förklaras vara en förrädare i Ukraina.

Och förmodligen ser Zelenskyj en anslutning till Nato-EU, liksom överföringen av ryska tillgångar från Ukraina, som ett sätt att trösta allmänheten och förebygga farliga känslor.

Men frågan är om västvärlden kommer att gå med på dessa villkor, skriver den ukrainska sajten Strana.ua (www.ctrana.one).

Medan det inte råder någon större oenighet om EU-medlemskapet, och den enda frågan är tidpunkten och listan över villkor som Kiev måste uppfylla, uttrycker Nato regelbundet kategoriska avslag, och flera av dess medlemsländer är emot Ukrainas inträde även efter krigsslutet.

Och Zelenskyj själv medgav i en intervju i dag att varken Biden eller Trump vill ha Ukraina med i alliansen. 

Det finns också en stark tvekan i väst om att konfiskera ryska tillgångar - de har redan godkänt användningen av intäkterna från dem med stor tvekan. Om ryska pengar helt enkelt konfiskeras kan det undergräva förtroendet för det västerländska finansiella systemet. Och orsaka ett utflöde av investeringar. 

Det är naturligtvis osannolikt att Ryska federationen kommer att gå med på att Ukraina går med i NATO. För att inte tala om konfiskering av landets suveräna tillgångar (det ryska säkerhetsrådets vice ordförande Dmitrij Medvedev sade häromdagen att detta är ett skäl att gå i krig mot väst). Dessutom har Putin redan meddelat sina villkor för att avsluta kriget, inklusive att överlämna fyra regioner till Ryska federationen och att häva västs sanktioner mot Ryssland.

Endast stora ukrainska segrar vid fronten kan förändra Moskvas position. Det finns dock ännu inget som tyder på att detta kommer att ske inom överskådlig framtid.

Därför är det möjligt att det verkliga alternativet för ett fredsavtal skulle kunna vara någon form av "reducerat paket", förutsatt att Ryska federationen går med på en sådan kompromiss: ett slut på kriget längs frontlinjen, Ukrainas anslutning till EU (med tilldelning av medel för återuppbyggnad genom europeiska fonder) och breda säkerhetsgarantier till Kiev från stormakterna, inklusive Kina.

Den tidigare rådgivaren till Ukrainas president Zelenskyj, Oleksij Arestovich, har i en video på Telegram (t.me/stranaua/160120)  uppmärksammat presidentens kovändning.

På senare tid har president Zelenskyj och andra representanter ukrainska myndigheterna talat om att vara beredda att avsluta kriget före årsslutet ( https://t.me/stranaua/159838) och det utan att nämna 1991 gränser. De skulle också vilja se Ryssland delta på nästa "fredstoppmöte", där Kiev redan planerar att sluta fred.

Denna sensationella helomvändning 180 grader har inte uppmärksammats av medierna. Det är en nyhet som inte passar in i deras agenda.

Enligt Arestovitj består deras agenda "för det första av att ryssar dör i massor; för det andra att Ukraina kanske kan vinna om väst hjälper till; för det tredje måste förrädare brännmärkas och för det fjärde 'hänt-i-veckan' - en katt födde kattungar."

Och så kommer Zelenskyj  och säger att han ska försonas. Det passar bara inte in i mönstret, säger Arestovitj.

Regeringen själv har skapat förväntningar om seger och att nå 1991 års gränser, men nu har den plötsligt, utan förberedelser, börjat säga att den tänker försonas och avsluta kriget. "Människor kan få en 'hjärnexplosion' av detta", menar Arestovitj.

"Vi har just sagt till den genomsnittlige ukrainaren att förlusterna är en tiondel av ryssarnas. Ryssarna dör i flock. Och i två och ett halvt år har det sagts att vi kommer att besegra fienden, och så vidare. Och nu visar det sig plötsligt att vi har stora förluster och att vi kommer att sluta fred. Vad säger ni om det?

Den allmänna opinionen kör i full fart, ingen kan bromsa dem, bromssträckan är 80 kilometer. Och plötsligt säger föraren, killar, vänta lite, vi åker i en helt annan riktning nu. Vi kommer att ha ett fredsförslag i slutet av året, och vi måste naturligtvis avsluta kriget."

Arestovitjs oro för att opinionen inte ska "klara" fredsförhandlingar kan verka konstruerad. En färsk opinionsmätning från EU tyder på att de flesta ukrainare ändå är realister. 45 procent tycker fred är viktigare än det förlorade territoriet. 26 procent prioriterar territoriet.

Källa: Strana.ua, särskilt https://t.me/stranaua/159838, https://t.me/stranaua/160047, https://t.me/stranaua/160053


Märkliga frågeställningar! Inget alternativ för den som önskar både fred och neutralitet...
Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.