FiB

25 juni 2020

Med BBC på Sidenvägen

Idag visade sig BBC World åter från sin bästa sida. Ett tre kvart långt program om sidenvägen och de varor som handlats där historiskt: siden, hästar, papper, glas, slavar ... och musik!

Programmet var ett lärt samtal mellan historikerna Bridget Kendall, Valerie Hansen, Susan Whitfield och Tamara Chin. Men för den som vill fördjupa sig finns förstås Jan Myrdals och Gun Kessles "Sidenvägen".


Sidenvägen var en handelsväg från Xi'an i Kina till Svarta havet och Medelhavet som trafikerades  åtminstone fr.o.m. 100-talet f.Kr.

En deltagare i programmet påminde om att det måste ha handlats längs denna väg så långt tillbaka som 2 000 f Kr. eftersom lapis lazuli från Afghanistan hamnat på de egyptiska faraonernas sarkofager.

Sidenvägen hade sin sista storhetstid under mongolväldet (1276–1368), därefter kom sjövägen att bli mer betydelsefull.

Det finns mycket luddigt och spekulativt skrivet om Sidenvägens men det är svårare att hitta konkret information om varor, mått, pengar etc på Sidenvägen. Kanske håller kunskapsluckorna på att fyllas.

Men då och då slinker gamla vanföreställningar igenom. En av de brittiska historikerna påminde om den gamla teorin att "slavar" och "slaver" egentligen är samma ord. Det passar ju bra i västvärldens nedlåtande syn på Ryssland och andra slaviska nationer att tänka sig att de var mest kända för att leverera trälar till andra länder.

Men det är en ideologisk fälla. Medan det etniska "slav" troligast (Roman Jakobson) har en topografisk förklaring kommer ordet slav som träl från medeltida latin och går kanske tillbaka på grekiskans skyleuein frö "ta krigsbyte".

Förklaringen att den tysk-romerska Otto-kejsarna under andra hälften av först årtusendet e K  tog så många slaver som krigsfångar att ordet blev liktydigt med träl, är troligen en efterkonstruktion.

Redan Dostojevskij polemiserade mot den i "En skriftställares dagbok".

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.