5 juli 2022

Staten blåser 90 000 pensionärer


Pensionsmyndigheten meddelar i dagarna ca 90 000 pensionärer att den konfiskerar 99,5 procent av de pengar som dessa personer lagt på ryska aktier inom AP-systemet.

Myndigheten skyller naturligtvis på ryssarna, men konfiskationen är en direkt följd av EU:s olagliga sanktioner.

EU och USA har stulit ca 300 miljarder dollar av den ryska valutareserven som legat placerade i väst. Samtidigt har den infört sanktioner mot ryska storbanker, stoppat Swift-transaktioner och på alla sätt gjort normala affärer med Ryssland omöjligt.

Från rysk sida har man svarat med att göra det omöjligt för utländska innehavare av ryska värdepapper att ta ut sina pengar. Detta för att i någon mån kompensera för stölden.

Värdepappren som sådana existerar fortfarande, Moskvabörsen arbetar och kurserna är inte längre än de var för inmarschen i Ukraina.

De privata fondbolagen väljer att säga till sina sparare att de får vänta. Staten säger med sin konfiskation att det är meningslöst att vänta: Ni får en halv procent nu och resten kan ni drömma om.

Det innebär också att staten skruvar ner förväntningarna på en normalisering med Ryssland. 

Det är också ett sätt att säga till berörda pensionärer att är ni så dumma att ni tror på Ryssland får ni skylla er själva.

Nu inordnar sig den här förlusten i en serie avbränningar som vanligt folk drabbas av på grund av EU:s olagliga sanktioner (sanktioner=ekonomisk krigföring och måste per definition beslutas av FN:s säkerhetsråd).

Bensinpriserna har höjts c:a 20 procent sedan 24 februari.

Konsumentprisindex har ökat 3,4 procent på bara tre månader. Motsvarar en årstakt på 14 procent.

Bara i juni har elpriserna i Stockholm stigit med 23 procent, betingat av EU:s "utfasning" av rysk gas mm, dvs. politiska beslut som hänger ihop med EU/Nato/USAs proxykrig i Ukraina.

Samtidigt har ryssfrossan lett till fördubblade försvarsanslag, höjningar som i år kan jämföras med att erbjuda 10 000 familjer att flytta in i nybyggda villor. Vilka anslag ska slaktas efter valet?

Politikerna verkar totalt likgiltiga för hela denna attack på hushållens ekonomi. Nådegåvan till pensionärerna på 1 000 kr/mån räcker inte till för att ens täcka årets prishöjningar för de flesta.

Det är hög tid att ställa politikerna mot väggen och utkräva ansvar. Det parti som vågar angripa den pågående politiskt framkallade recessionen kan räkna med nya röster.

Stefan Lindgren
Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.