30 juli 2022

Efter chocken


Uppvaknandet efter chocken 18 maj då den svenska regeringen bestämde sig för att sälja ut Sveriges 200-åriga neutralitet för att få del av Nato:s kärnvapenparaply  kommer att ta tid.
Aldrig trodde jag att socialdemokratin skulle vara kapabel till ett sådant svek och dessutom i så kuppartade former.

I riksdagen 10 juni utspelades den enda debatten om detta ödesdigra beslut. Den var skrämmande avslagen. Hade det gällt en ny skatt på katter eller småbåtar hade den väckt mångdubbelt större intresse.

Det vänligaste man kan säga om de båda nejpartierna är att deras motstånd är passivt.

Men jag tycker också att utrikesminister Ann Linde sticker ut med sin cyniska lögnaktighet. Låt mig ge fem exempel-.

1. "Natoallierades svar på kriget har också tydliggjort att Natos försvarsklausul, artikel 5, enbart gäller alliansens medlemmar."

Det är ju tvärtom så att icke-medlemmen Nato idag åtnjuter förmåner i form av mångmiljardstöd i vapen. USA, som investerade 5 miljarder dollar i regimskiftet 2014, har efter den ryska inmarschen 24 februari skickat vapen för 7,3 miljarder dollar. Lilla Sverige skickar militärt stöd för en miljard.

20 000 legosoldater, huvudsakligen från Nato-länder, deltar på Kievs sida. Kort sagt utvecklas kriget till ett proxykrig för Nato. Det visar framför allt att Nato inte längre är en allians för att försvara de egna medlemmarnas territorium utan är ett verktyg för USA:s expansionism.

2. "Sverige kommer inte att förlora sin globala röst som framtida Natomedlem. Vi har en lång historia av att stå upp för folkrätten, solidaritet, nedrustning, demokrati och jämställdhet. Det är också vår framtid. Vi kommer att fortsätta arbetet med att öka respekten för de mänskliga rättigheterna och arbetet för en regelbaserad världsordning, för global säkerhet med medling som verktyg och mot terrorism."

Observera att i denna uppräkning av områden där Sverige bedriver ett osjälviskt arbete till mänsklighetens fromma har ett område fallit bort. Ett område som säkert skulle ha funnits med före det stora sveket. Nämligen: arbetet för att avskaffa kärnvapnen.

Istället har ett nytt arbetsområde dykt upp - "arbetet för en regelbaserad världsordning". Vad var det för fel på en världsordning baserad på folkrätten eller på FN-stadgan? Vad är det för regler Linde talar om och varför använder hon samma formulering som sin amerikanske kollega Blinken?

Jo, därför att de anonyma "regler" som det talas om sätts av USA och kan variera från fall till fall, Det som  är tillåtet för hegemonen kan vara förbjudet för vasallen.

3. "Sverige kommer att fortsätta att vara en stark röst för nedrustning, icke-spridning och rustningskontroll även som framtida Natomedlem. Det gemensamma målet är en värld utan kärnvapen. Inom Stockholmsinitiativet har Sverige med 15 andra länder föreslagit 22 konkreta och konstruktiva steg för kärnvapennedrustning samt ett paket med åtgärder för att minska risken för att kärnvapen används – ett område som har ökat i betydelse. "

Det s.k. Stockholmsinitiativet tillkom 20 februari 2020, när den svenska regeringen just - på USA:s direkta order - hade backat på sitt stöd för FNs konvention om kärnvapenförbud. Initiativet skulle dölja sveket. Bakom ett antal relativt harmlösa krav ställde 16 länder, varav sju USA-allierade och två (Sverige och Finland) blivande Nato-kandidater.

Var och en inser att de 65 länder som redan ratificerat FN:s förbudskonvention är en mer betydande kraft mot kärnvapnen.

Och vilken trovärdighet har Sverige alls kvar i kärnvapenfrågan efter att ha anslutit sig en kärnvapenpakt, dvs. Nato som uttryckligen bygger sin strategi på kärnvapenavskräckning och som förbehåller sig rätten att placera och avfyra kärnvapen från vilket som helst av paktens medlemsländer?

Svar: Noll. De enda som kommer att gå på Lindes lögner i fortsättningen är andra deltagare i samma kärnvapenpakt.

4. "Den ryska aggressionen kastade också världen in i en fördjupad livsmedelskris som drabbar de redan mest utsatta hårdast."

Ann Linde vet självfallet att Ryssland är världens största veteexportör och att Ukraina 2020 kom första på femte plats. De sanktioner som västvärlden utfärdat mot Ryssland är av allt att döma ett mycket större hinder för att tillgodose efterfrågan på världsmarknaden än Ukrainas problem, som f ö är självförvållade. Det är inte Ryssland som minerat farvattnen i Svarta havet.

Idag har vi en utrikesminister som ljuger i parti och minut och som liksom kollegan Peter Hultqvist  borde ställas inför riksrätt - om detta förfarande inte förutseende nog avskaffats 1974 - för att grovt ha svikit sina skyldigheter mot Sverige och dess medborgare.

Under 200 år, som varit fulla av krig inte minst i Europa (Balkankrigen från 1912 och framåt, första och andra världskriget, Sovjets inmarsch i Ungern och Tjeckoslovakien, styckningen av Jugoslavien och åtföljande Nato-krig), har neutraliteten tjänat oss väl.

Så varför skulle ett krig i östra Ukraina plötsligt uppväga den erfarenheten? Varför var det plötsligt viktigt att stänga ens den teoretiska möjligheten att förklara Sverige neutralt i en konflikt som inte angår oss mer än något av de många andra krig som utspelats sedan 1814?

Motsatsen till neutral är krigförande. Sverige har nu ansökt om att få bli krigförande tillsammans med Nato. Varför inte säga som det är, Linde och Hultqvist? Spott ut, som Karl Gerhard sa.

Stefan Lindgren

 

1 kommentar :

  1. Tack för ett suveränt och väl underbyggt klarspråk! Helt oprovocerat utsätter sig regeringen för en mångdubbelt ökad krigsrisk. Bekräftar på ett ynkligt sätt Sveriges vasallställning i förhållande till USA. Lika upprörande som EU-staternas ekonomiska harakiri för att stödja USAs sanktionspolitik.

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.