Ryska posten

21 augusti 2022

Fluiderna från Ukraina


Att Anders Ygeman (s) bär titeln integrations- och migrationsminister är en oxymoron. Vi ska inte glömma att han fällde avgörandet när det gällde att förbjuda kinesisk teknik i 5G-nätet. Ett diskriminerande och i sista hand rasistiskt beslut.

Nu har han fått för sig att Sverige bör hindra vanliga ryssar från att få visum att besöka Sverige. En sjuk idé. Den sjukaste sedan J-stämpeln i tyska judars pass infördes på svensk begäran.

Det tar emot att behöva förklara varför förslaget är felaktigt. Men det är tydligen nödvändigt i dagens Sverige.

Förslaget är diskriminerande och strider mot Europaförklaringen om de mänskliga rättigheterna, FN-stadgan och svensk grundlag. 

Förslaget är dessutom kontraproduktivt. Det sägs syfta till att isolera den ryska eliten kring Putin. Men samtidigt vill Ygeman att just vissa undantag för eliten, i synnerhet den västligt stämda förstås, ska göras.

Det ger sig självt att vanliga ryssar som hindras att resa inte kommer att vända sig mot Putin utan mot väst.

Sammantaget visar förslaget att EU-Europa idag är i fritt moraliskt fall. I namn av Nato:s pågående proxykrig mot den ryska armén i Ukraina är man beredd att offra de allra heligaste demokratiska värden, de värden som ideligen detta krig sägs utkämpas för.

Delvis är det ett resultat av onda fluider från Ukraina, där regimen som tillkom genom våld 2014 har bedrivit grov diskriminering av landets rysktalande majoritet.

Nazifaran som utgår från Ukraina består ju inte alls i att Azov, Kraken, Dnipro och andra militära formeringar hyllar nazismen och tatuerar sig med nazisymboler. Faran är ju att den lagstiftande och verkställande makten delat in folket i en del med rättigheter och en utan, precis som i Nürnberglagarna.

Den yttrar sig också i med vilka metoder Kiev för detta krig, senast missilbeskjutningarna av kärnkraftverket i Zaporozje som skulle kunna leda till en kärnkraftskatastrof. Även åtta års avstängning av färskvattnet till Krim och stora delar av Donbass talar sitt tydliga språk.

Det finns skäl att syna regeringen Magdalena Anderssons demokratiska kredentialer. Först det kuppartade beslutet om Nato-anslutning som kringgår kraven på grundlagsändring (två beslut med mellanliggande val och ev. åtföljande folkomröstning) och nu ett accelererande utförsåk in i det ukrainska kriget med vittgående planer på vapentillverkning för Nato-fronten och en fortsatt miljardrullning till Kiev.

För den som studerat EU:s förhistoria som tydligt visar hur hela projektet bygger på planer och metoder från Hitlers Neuropa är naturligtvis kraven på diskriminering av det ryska folket såsom lägre stående i nazistisk idévärlds inte någon överraskning.

Men många som hoppats att de historiska ränderna från nazismen skulle ha gått ur EU-Europa har idag anledning att känna djup besvikelse.

Stefan Lindgren

 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.