4 augusti 2022

Efter chocken IV

Ett av de mest groteska inslagen i riksdagens ENDA debatt om regeringens Nato-ansökan svarade utrikesminister Ann Linde för.

I en debatt avsedd att handla om det mest ödesdigra svenska beslutet på 200 år, fann hon för gott att tala om... Bolivia! och förfasa sig över den påstådda bristen på demokratin i det landet.

Ann Linde sa:

"Fru talman! Den sittande regeringen i Bolivia, ledd av den vänsterpopulistiska politiska rörelsen MAS, har tagit landet i en alltmer auktoritär riktning, en utveckling som påbörjades under regeringen Evo Morales.

De demokratiska institutionerna har försvagats, och bristen på respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer blir allt större. Den exekutiva maktens inflytande har successivt ökat på de andra statsmakternas bekostnad. Betydande inskränkningar av kvinnors, hbtqi-personers och barns rättigheter förekommer trots en till synes progressiv lagstiftning.

Pressfriheten har minskat drastiskt, och fackligt aktiva utsätts regelbundet för kränkningar. Det är med besvikelse vi ser att den nye presidenten Luis Arce har valt att fortsätta ta sitt land och sin befolkning i en icke-demokratisk riktning.

...Bolivia under MAS ledarskap (har) gått i en oacceptabel och odemokratisk riktning, som i sista hand drabbar kvinnor, fackligt aktiva och hbtqi-personer hårdast?"

Den analysen har naturligtvis varit i neocon-påse innan den hamnade i Ann Lindes åsiktsetui. EU, Nato och USA arbetar förstås för uppror mot den lagligt valda regeringen i Bolivia, tillsammans med latifundistas och rasistiskt riff-raff.

Linde är utan tvekan Pentagons man och varje röst på henne och hennes gelikar är en röst på Pentagon.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.