25 oktober 2022

Fria ord på FN-dagen

Vid Lejonbacken: Agneta Norberg (t h), Svensk-Ryska vänskapsföreningens ordförande Barbro Kjelkerud i gul väst och Dine Malmsten med FN-fanan.

Igår, 24 oktober, på FN-dagen anordnade Svensk-ryska vänskapsföreningen ett appellmöte på Mynttorget för att uppmärksamma diskrimineringen av ryska medborgare och personer av ryskt ursprung.

Fredsaktivisten Agneta Norberg höll ett mycket uppskattat tal.

Idag den 24 oktober uppmärksammar vi bildandet av Förenta Nationerna. FN:s främsta uppgift är att bevara den internationella freden och säkerheten enligt FN-stadgan, 1945. Att förhindra konflikter, hjälpa parter att sluta fred, genomföra fredsbevarande operationer och skapa förutsättningar som möjliggör bevarandet av freden.

Men.... det pågår krig sedan åtta år bara några flygtimmar från Sverige.....ett krig i Ukraina.

Detta krig inleddes med att tankesmedjan RAND Corporation gav råd till USA hur de skulle knäcka Ryssland och vinna det nya kalla kriget. Dessa råd fick en övergripande rubrik: "Att utmatta Ryssland och få Ryssland ur balans.”

Men först en repetition om hur kriget i Ukraina började. Vice president Biden var då den drivande kraften för att få till stånd en statskupp i Ukraina, 2014. (Inom parantes kan nämnas att Bidens son, Hunter Biden, fick efterhand fick ett välbetalt jobb som chef för Burisma - Ukrainas största naturgasföretag och Zbigniew Brzezinskis son, lan Brzezinski, fick ta plats som Kiev-regeringens rådgivare).

Vice president Biden sågs springa omkring på Maidan-torget i Kiev tillsammans med USA-senatorn McCain och högerextremisterna inom Högra Sektorn som hade nazistiska emblem på sina kläder. USA:s Victoria Nuland, då USAs sändebud i Europa, såg till att stödja Ukrainas ”demokratifrämjande åtgärder" med 5 miljarder dollar. Pengarna gick framför allt till nazisternas omstörtande verksamhet som hade det nazi-lika Svoboda partiet som förebild.

Ukraina utvecklades efter kuppen till en av USA:s vasallstater. Östra delen av Ukraina - det rysktalande Donbass ville alls inte tillhöra detta nasse-styre utan gjorde motstånd som slogs ner av Azovbataljonen och 14.000 människor miste livet. Ryssland föreslog fredsavtal som USA inte alls ville höra talas om t.ex. Minsk 1 och Minsk 2 avtalen.

Efter alla dessa år av dödande gick Ryssland in på begäran av Donbass ledare. Massmedia i väst har valt att INTE säga någonting om detta 8 år långa krig eller förspelet till den ryska invasionen.

Vad som är oroande är att ledarna i Europa och även Sverige av olika politiska schatteringar har intagit en russofobisk ståndpunkt. Det verkar som att ledarna absolut inte vågar ha en egen mening utan slaviskt följer Onkel Sams anvisningar.

Sverige har gradvis, utan att medborgarna egentligen insett dess omfattning utvecklats till att bli en av USAs viktigaste allierade när det gäller bilden av kriget i Ukraina och ingår dessutom numera i ett kulturellt och mentalt krig mot Ryssland. Detta kallas russofobi och den har spritt sig i snabb takt. Ett exempel är att den ryska dirigenten Valerij Gergiev uteslöts ur den Svenska Musikaliska akademin för att han inte tog ställning mot Rysslands invasion av Ukraina. Gergiev har varit utländsk ledamot av Akademin sedan 2011.

Ett annat internationellt känt exempel är den ryska operasångerskan, Anna Netrebko, som tog ställning för separatisterna i östra Ukraina i Donetsk och stödde byggandet av en operahus i delrepubliken. Hon är inte längre välkommen att sjunga t.ex. vid Metropolitan i NewYork. I DN pågår en debatt om man ska bojkotta rysk kultur eller inte ...t.ex. ska vi bojkotta Rachmaninov, Sjostakovitj, Tjajkovskij, Pusjkin, Dostojevskij...

Detta är alltså russofobi som liknar antisemitism..

Men det finns glädjande tecken. Det har pågått massdemonstrationer runt om i Europa mot Europas delaktighet i kriget i Ukraina, och mot att gasledningarna slagits sönder ....en krigshandling som i förlängningen betyder total nedkylning av Europa. När sanktioner mot ryska artister, författare och forskare.har inletts runt om i i Europa har många börjat protestera högljutt.

Motståndet mot detta kulturkrig mot Ryssland är kanske inte så tydligt i Sverige men i övriga Europa framför allt Italien, Tyskland, Belgien och Storbritannien.. har protester pågått mot att t.ex undervisning om Dostojevskij avbrutits vid Bioccauniveritetet i Milano och mot avskedandet av ryska artister vid Metropolitan i NewYork.

Vi måste vara uppmärksamma på vad som pågår i vårt land när det gäller detta kulturkrig. Tystnaden i media om hur Sverige är inblandat på USA:s sida är skrämmande. Jag var i Tyskland för en tid sedan och besökte Auschwitz. Där fanns en skylt med orden Be Alert! Alltså.... Var på din vakt! Det är precis vad vi svenskar bör vara. Vi ska inte glömma att Sverige stödde Hitler-Tyskland fram till 1943 då Tyskland förlorade slaget vid Stalingrad. Innan detta avgörande slag med ohyggliga offer i människoliv ...... sattes kommunister och vänstersocialdemokrater i ett 30-tal koncentrationsläger i Sverige. De frigavs efter detta avgörande slag.

Vad bör göras?

Stoppa den svenska vapenexporten till Ukraina.

Natos expansion måste upphöra.

Vi kräver ett neutralt Ukraina.

Sveriges Nato-ansökan måste dras tillbaka.

Vi måste bekämpa yttringarna av russofobi. Vi måste kräva av massmedia att de ger en

allsidig rättvisande bild av händelserna i Ukraina!

Stoppa kriget!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.