17 oktober 2022

Vad gjorde Putin på Östersjöns botten?


En solig dag 2013 satte sig Rysslands president Vladimir Putin i en experimentell ubåt, C-Explorer 5 i Finska viken, för att utföra ett uppdrag på Östersjöns botten.

Kanske apterade han  de sprängladdningar som 19 år senare skulle spränga den tysk-ryska gasledningen NordStream 1 och det ena röret till den ryska ledningen NordStream 2.

En galnare teori är svår att tänka sig.

Men faktiskt är det vad en läsare av Der Spiegel 30 september med lite livlig fantasi skulle kunna få för sig. Spekulationerna går nästan bara i en riktning, nämligen att Ryssland har sprängt sig själv i foten...

Bilden på Putin i en civil undervattensfarkost har naturligtvis ingenting med någonting att göra, men passar perfekt i den nonsensjournalistik som nu helt dominerar bevakningen av Ryssland.

Det är oerhört intressant att följa hur hela fallet med de sprängda gasledningarna håller på att begravs i obskyra utredningar som alla mynnar i floden Lethe, Glömskans flod.

Sverige vet naturligtvis vem som gjort det eftersom den svenska marinen var på plats redan när sprängämnena lades ut. Nato vet vem som gjort det om det är någon Nato-medlem vilket är högst troligt. (Nato-flottillor fanns på plats med "allt that it takes" för att realisera Bidens löfte att stoppa NordStream).

USA vet helt säkert hur det ligger till och har talat om det för tyskarna.

Det tyska reportaget i Det Spiegel håller visserligen öppet för att vem som helst kan ha gjort det. Men mest spekulerar man i att det är Ryssland som gjort det. Och inte alls spekulerar man i att USA har gjort det,

Detta trots att Ryssland och Tyskland bevisligen förlorar mest (nedlagt kapital, uteblivna affärsvinster etc).

I reportaget finns en antydan om att det skulle kunna vara Ukraina, som kort före sprängningarna fått undervattendrönare av Storbritannien.

"
Tyskarna varnades på sommaren av CIA om ett möjligt attackscenario på Nord Streams rörledningar. Den amerikanska underrättelsetjänsten påstod sig ha avlyssnat rysk kommunikation där oro uttrycktes över möjliga ukrainska attacker mot västerländsk infrastruktur. Ukrainarna ska ha försökt hyra en båt i Sverige för detta ändamål."

Men det kan lika gärna vara ett villospår.  Hade Ukraina den kapaciteten skulle det ligga närmare till hands att spränga Sevastopol eller Kertjbron med brittiska wunderwaffen.

Den officiella representanten för Gazprom, Sergej Kupriyanov, gav häromveckan en ny pusselbit, som gick spårlöst förbi svenska media.

Han hävdar att Nato försökte spränga NordStrem redan  den 6 november 2015. Då tog den svenska marinen hand om och desarmerade en sprängladdning, som apterades mellan  två NordStream-rör. Den hade satts på plats med undervattensfarkosten Sea Fox.

När det uppdagades meddelade Nato att en Sea Fox hade kommit på avvägar... Här Kuprianovs bild.
Ju mer uppenbar gåtans lösning desto mer tätnar mystiken.

Stefan Lindgren


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.