20 oktober 2022

Fransk-tyska fnurran


Det fransk-ryska ministerrådets möte som skulle ha hållits i oktober skjuts upp till nästa år på grund av oenighet mellan EU:s två tyngsta medlemmar.

Vad betyder det? Oenighet om Ukrainakriget eller "bara" om energipolitiken?De franska och tyska regeringarna har skjutit upp ett möte som planerats för nästa vecka till januari, sade tjänstemän på onsdagen till Reuters.

Oenigheten sägs gälla bl.a. energipolitik och försvar. Europeiska länder har betonat behovet av att förbli enade efter Rysslands invasion av Ukraina i februari, men deras enighet har testats av en till stor del självförvållad energikris som har drabbat EU:s ekonomier hårt.

Franska tjänstemän sägs vara frustrerade över att Tyskland löser energiproblemen genom unilaterala beslut, inklusive ett energipaket på 200 miljarder euro som Berlin lanserade  utan förvarning till Paris.

Paris har motsatt sig ett initiativ från Tysklands förbundskansler Olaf Scholz och Spanien för att bygga den nya MidCat-gasledningen över Pyrenéerna för att ersätta den utfasade ryska gasen.  Frankrike tror också att den föreslagna MidCat-pipelinen skulle ta för lång tid att bygga för att lindra den hotande energikrisen, skulle bli kostsam för Frankrike och skulle motsäga ansträngningarna att gå mot en grön ekonomi.

Till saken hör att Frankrike har en stark kärnkraftsindustri, medan Tyskland beslutat avveckla kärnkraft och kol. Tyskland har dock i dagarna tvingats justera sin linje mot kärnkraften och har just beslutat att skuta upp kärnkraftsstoppet från nyåret till april nästa år.

Frankrike och Tyskland var också inblandade i en tvist om kärnenergi i en debatt förra året, där Tyskland motsatte sig Frankrikes ansträngningar att få kärnkraft märkt som "grön" av Europeiska unionen.

Frankrike är också missnöjt med att Tyskland tänker skaffa luftvärn från USA istället för att stödja det europeiska systemet.

När Natos försvarsministrar träffades i Bryssel torsdagen den 13 oktober meddelade 14 länder med Tyskland i spetsen att de kommit överens om ett gemensamt förvärv av en luft- och missilförsvarssköld. Skölden kommer att bestå av tyska, amerikanska och möjligen israeliska system, vilket mycket irriterar Frankrike, en ivrig försvarare av idén om "europeisk suveränitet", som frivilligt stannade utanför detta projekt.

Tysklands förbundskansler Olaf Scholz har under flera månader förhandlat om projektet som kallas "European Sky Shield Initiative" och samlar Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Norge och Finland, tillsammans med många länder på Europas östra flank (Bulgarien, Rumänien, Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Slovakien, Slovenien och till och med Ungern).

I sak handlar det om tyskt knäfall för amerikanska intressen. Som svenska Försvarets materielverk på sin tid konstaterade var det fransk-italienska systemet i vissa avseenden bättre:

24-25/10 2018 angav FMV att de luftvärnsmissiler som Sverige behövde skulle ha s k "multiengagement capacity", dvs kunna skjuta ner flera farkoster samtidigt och ha förmåga att täcka 360 grader av luftrummet från en missilramp.

Inget av dessa krav uppfyller Patriot, men däremot det franska alternativet SAMP/T.

Peter Hultqvist stannade för det sämre systemet. Liksom Scholz.

Därmed inte sagt att Macron är den politiker som har modet och kompetensen att stå upp mot USA:s diktat. Han varken motsätter sig att USA tvingat in Europa i ett katastrofalt krig mot Ryssland eller protesterade när USA och Storbritannien blåste Frankrike på gigantisk ubåtsorder från Australien.

Men kanske är trycket, det folkliga missnöjet större i Frankrike och tvingar Macron till en symbolisk gest som att ställa in ett möte med Scholz.

I Ukrainafrågan håller Tyskland och Frankrike en enad fasad utåt. Men det skaver. Tysklands president Frank-Walter Steinmeyer inställde nyligen ett planerat besök i Kiev av "säkerhetsskäl". I april förklarade president Zelenskyj att han inte var välkommen, men ändrade sig sedan.

Att någonting gror under ytan i hela Europa blir allt tydligare. Ett nionde, tionde, elfte... sanktionspaket mot Ryssland lär inte kunna dölja att Europa hamnat i en återvändsgränd, som bara har en utväg - att skudda av sig USA:s diktat och arbeta snabbt och energiskt för att återställa fred genom förhandlingar.

Att tro att man ska vinna fred genom att föra ett eskalerande krig med Ryssland är en livsfarlig illusion.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.