4 juni 2023

Fred nu! Stoppa Nato:s krig!


Himlen öppnade sig och släppte ned en särskild strimma sol över fyra demonstranter utanför Riksdagshuset i Stockholm.

Ogillar du också Nato:s krig, att USA stoppade lovande fredsförhandlingar och att Sverige är med och skickar vapen i ett krig som de maner ska pågå "så länge som krävs" - en omskrivning för "till siste ukrainaren"?

I så fall kan du ansluta dig till de fyras gäng - nu på fredag kl 12-13.

red

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.