Ryska posten

21 maj 2012

Vanäran i Chicago

I dagens SvD framträder Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt och Karin Enström
med en artikel som hyllar Sveriges "närmande" till Nato.

Sverige möts nu med sådan otrolig respekt att vi till och med fick hålla
inledningsanförandet i Chicago!

Dessa personer låtsas inte förstå varför just Sverige får hålla detta
anförande.


Det är naturligtvis för att Nato är ett expansionistiskt militärblock
och Sverige representerar en av de ytterst få fläckar på den europeiska
kartan som dess generaler inte kan göra exakt som de vill på utan att
fråga först (Finland, Österrike, Schweiz, Serbien och naturligtvis
Ryssland - ärkefienden, är de andra).

Hela det gamla östblocket har införlivats (utom Vitryssland som säger
nej och Ukraina, som står på kö, liksom huvuddelen av det forna
Jugoslavien).

Man ska dock komma ihåg att hela denna expansion bygger på en lögn,
den amerikanske utrikesministern James Bakers löfte till den sovjetiske
presidenten Michail Gorbatjov i Reykjavik 1990 att Nato inte skulle
expandera "så mycket som en tumsbredd längre österut".

Gorbatjov begick naturligtvis en brottslig historisk blunder när han tog
skurken Bakers ord för hedersord, men löftesbrottet är USA:s. Att en rad
av Vita husets springpojkar har förnekat det ändrar inte historiskt
faktum

Till och med konservativa Spiegel kommer till slutsatsen

"Efter att ha talat med många av de inblandade och granskat tidigare
hemligstämplade brittiska och tyska dokumenten i detalj, har SPIEGEL
kommit till slutsatsen att det inte fanns någon tvekan om att
västvärlden gjorde allt det kunde för att ge Sovjet ett intryck av att
Natomedlemskap var uteslutet för länder som Polen, Ungern eller
Tjeckoslovakien."

                                                 x x x

Sverige får tala på det stora krigsrådslaget. Vilken ära!

Märk att det följer med en prislapp. Sverige "föreslås" bidra med 40
miljoner dollar om året till "afghaniseringen" av kriget.

Förutom att Sverige förutsätts fortsätta delta i den skamliga teatern
och behålla 200 militärer i Afghanistan som "instruktörer" efter 2014.

Inte som del av en FN-operation!

Inte på inbjudan av Afghanistan!

Samtidigt som Reinfeldt/Bildt/Enström än en gång presenterar det hela
som ett projekt för minskad dödlighet i barnsäng resp. en
alfabetiseringskampanj så behöver man bara bläddra fram till Jenny
Nordborgs krönika för att inse att detta är något som man inte ens tror
på själv.

Nordborg skriver om den allt uppslukande korruptionen som undergräver
alla eventuella civila ambitioner.

"De 4,6 miljarder dollar som helt sonika bars ut ur Afghanistan via
Kabuls flygplats" i fjol, i kontanter är Nordborgs "favorit".

Hon syftar på den gigantiska korruptionsskandalen vid Afghanistans
centralbank.

Men vad Nordborg inte tycks inse är att det finns helt andra aktörer
som HELA TIDEN burit ut miljardtals dollar från de amerikanska
krigsskådeplatserna.

Bara Halliburtons kontrakt för Afghanistan- och Irakkrigen uppgår till
tiomiljardtals dollar. Ett stort kontrakt på 7 miljarder dollar fick
bolaget i Irak som enda tillåtna anbudsgivare.

Oppositionen i Sveriges riksdag måste nu agera hårt för att täppa till
möjligheten att alliansregeringen syr upp Sverige för en förlängd
krigföring i Afghanistan.

USA/Nato måste kratsa sina egna kastanjer ur elden! Svenskt bistånd ska
gå till krigets offer, inte till dess organisatörer.

Ta hem de svenska trupperna från Afghanistan!

"Äran" i Chicago var en vanära. Natos ledning gör helt enkelt analysen
att "die dumme schweden" ska vara med och betala notan för ett krig som
från början till slut varit en beställning från Vita huset.


Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.