Ryska posten

22 september 2012

Lars E.O. Svensson har rätt

Vice riksbankschefen Lars E.O. Svensson har förmodligen helt rätt. En
massa människor i Sverige är arbetslösa gå grund av att Riksbanken fört
en stram penningpolitik, inspirerad av amerikanska finanspolitiska
experiment, som för länge sedan havererat.

Nobelpristagaren Paul Krugman går i sin nya bok, på svenska "Bankrutt?"
(Leopard förlag), längre än Lars E.O. Svensson som begränsar sin kritik
till att inflationen pressats ned under 2-procentsmålet.


Krugman ifrågasätter själva 2 -procentsmålet. Erfarenheterna visar
nämligen att med så lågt inflationsmål kan man hamna på räntenivåer som
är så låga att penningpolitiken slutar att fungera.

Vad händer om räntan i praktiken är negativ, vilket den periodvis varit på
amerikanska statspapper? Finns det någon anledning att köpa sådana
papper om "avkastningen" är negativ? I det läget är det bättre att lägga
pengarna i madrassen.

Mot bakgrund av krisen i USA och den tidigare likviditetsfällan i Japan
säger Krugman:

"Vad vi bör eftersträva är det motsatta: måttligt hög inflation, säg en
kärninflation på cirka 4 procent."

Han får stöd av bl a en IMF-ekonom:

"I februari 2010 släppte Internationella valutafonden, IMF, en uppsats
skriven av dess chefsekonom Olivier Blanchard och två av hans kollegor
under den ofarligt klingande titeln 'Omprövning av den makroekonomiska
politiken'. Innehållet i uppsatsen var dock inte riktigt vad man
förväntar sig att höra från IMF. Det var en övning i självrannsakan och
ett ifrågasättande av de antaganden som IMF och nästan alla andra på
chefspositioner hade grundat politiken på de senaste 20 åren. Framför
allt menade författarna att centralbanker som Fed och Europeiska
centralbanken kan ha eftersträvat alltför låg inflation, att det skulle
vara bättre att sträva efter 4 procents inflation snarare än 2 procent
eller mindre vilket har blivit normen för 'sund' politik."

Allt talar för att Sveriges Riksbank måste få släppa upp inflationen
till 4 procent för att kunna klara rimliga sysselsättningsmål.

Som Lars E. O. Svensson så riktigt påpekar har den svenska
massarbetslösheten på 8 procent hittills varit något man har sopat under
mattan.

Det är ett oerhört pris svenska folket betalar för Borgs, Yngves m fl:s
åtstramningspolitik när världen är inne i den värsta
dubbeldipprecessionen sedan 30-talskrisen.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.