gerundium

21 februari 2016

Varför blir jag så förbannad på det?


Varför kan jag inte sätta på radion utan att bli så djävla förbannad?

Ibland slår jag om till BBC eller ryska Sluzjba novostej för att lugna ned mig, men det hjälper bara korta stunder.

Idag hörde jag två idiotiska påståenden i Sveriges radio som båda är rätt typiska.
I Godmorgon, världen! upprepade reportern flera gånger påstående att svenska folket år 1980 hade röstat för kärnkraftsavveckling till 1990.

Fel! Fel! Fel!

Det var innebörden av linje tre, som förlorade (38,7%). Linje två (39,1%) innebar:

Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. För att bl.a. minska oljeberoendet och i avvaktan på att förnybara energikällor blir tillgängliga används högst de 12 kärnkraftsreaktorer som i dag är i drift, färdiga eller under arbete. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Säkerhetssynpunkter blir avgörande för den ordning i vilken reaktorerna tas ur drift.

Snabbt växlade jag över till en kanal som sänder på meänkieli, en finsk dialekt som är så sällsynt att man då och då måste släppa fram pitemål.

Där driver redaktionen ståndpunkten att det varit fel att "försvenska" en rad finska ortnamn som Pite, Lule osv.

Men ortnamnet Luleå är ju samiskt! (även det ett finnougriskt språk förvisso). heter på nordsamiska Luleju: lulesamiska: Julevu; finska: Luulaja

Enligt Wikipedia har ändelsen -eå "troligen uppkommit genom en kompromiss mellan en ursprunglig ändelse -a (ackusativform -o) och en senare nominativform som kommit att sluta på -e, alltså en kompromiss mellan de båda vokalerna e och o. Stavningen har nog också påverkats av ordet å, som dialektalt även kan beteckna älvar.

Vi som vandrat i fjällen vet ju att förstavelsen Lulep betyder öster och Alep väster - på samiska.

Se en lista över samiska ortnamn här: https://www.sametinget.se/1670

En krönika i Svenska Dagbladet av den kunnige och balanserade Olle Josephson får mig också att grunna över det aktiva konstruerandet av minoritetsmyter i Sverige.

Han skriver med anledning av att det utkommit en roman som använder en del glosor ur "resandefolkets" vokabulär att "svensk resanderomani är en liten kvist på den strora romska språkgrenen".

Men är det så säkert att "resandefolket" är romer? Är det inte mycket troligare att "resandefolket" i den mån det finns, liksom "tattarna" är en social grupp, med i huvudsak svensk bakgrund men som på grund av sina livsvillkor tagit upp en del romska ord.

Insiktsfulla forskare som Gunnar Dahlberg har i alla fall hävdat det. Men idag tycks beredviljan stor att konstruera etniska minoriteter istället för att angripa socialt utanförskap.

Att skriva en roman där man utan förklaringar blandar in romani som för de flesta svenskar är förborgat är väl närmast att tigga om utanförskap? Eller blåsa liv i ett som redan var övervunnet.

Stefan Lindgren

13 kommentarer :

 1. Den storfinska chauvinismen verkar frodas också på vår sida av gränsen. Luleå etc ligger i Sverige där svenska sedan några år erkänts som huvudspråket. Luulaja etc är helt riktiga namn på ett av olika minoritetsspråken i Sverige.

  Detta är helt i konsekvens med förfinskningen av städer i Finland som Helsingfors, Tammerfors, Borgå, Björneborg osv som på huvudspråket nu heter Helsinki, Tampere, Porvoo Pori osv.

  I detta sammanhang kan det vara värt att påpeka att i svenskt tal ska de svenska namnen användas, i icke-svenskt tal de finska. Detsamma gäller t.ex. danska. Alltså Köpenhamn, inte København.

  Samma problem möter i ute i Europa. Ska vi kalla Tjeckiens huvudstad Prag eller Praha?

  Och är det inte självklart att vi kallar det stora landet söder om oss för Tyskland och inte Deutschland eller Germany. Eller vill den finska redaktionen att vi kallar det Saksa?

  SvaraRadera
 2. Hej Stefan,
  bakom din förbannade text kring olika saker, däribland språk och minoriteter som du hör om på radio, går det att ana en missnöjdhet. Missnöjdheten verkar kretsa kring att dessa minoriteter och deras språk överhuvudtaget finns. Meänkeli är egentligen "för sällsynt", och borde underförstått inte ha plats i radion. Och de resande t ex, antyder du, finns egentligen heller inte. De är egentligen "svenskar" i socialt utanförskap och alls inte romer.
  Ja, så mycket enklare allting vore om inga minoriteter funnes och alla danskar var danskar, alla finländare finnar och alla norrmän norrmän. Men så kommer det aldrig att bli och behandlingen av minoriteterna är ju en av prövostenarna på om det finns någon demokrati i en nationalstat överhuvudtaget.

  Varför inte se de etniska och kulturella variationerna som en tillgång istället?

  - Bo Hazell reder för övrigt bra ut det här med de resandes ursprung i sin utmärkta bok "Från tattare till traveller" (Ordfront förlag).

  - Och Lenny Lindell, som själv är resande, har sammanställt böcker om resanderommani:

  http://www.bokus.com/bok/9789189196438/ordbok-over-svensk-romani-resandefolkets-sprak-och-sanger/

  http://modersmal.skolverket.se/resande/index.php/43-nyheter-och-info/459-realise-scandoromani-av-lenny-lindell

  /Hälsningar, Henrik P


  SvaraRadera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 5. Jag har inte sagt att Meänkieli inte ska få höras i radio. Det är du som vränger mina ord. Varför?

  Sen är det klart att en halv miljon finnar i Sverige tycker att det är surt att de blev av med FM-sändningar på finska bl.a. för att frekvenser skulle gå till mycket mindre intressen. Dom måste skaffa DAB-radio om dom vill lyssna.

  Jag är verkligen inte mot etniska minoriteter som du försöker påskina. Jag är emot att KONSTRUERA etniska minoriteter och konstlat FÖRSTORA etniska skillnader. Balkan är väl värsta exemplet på vart det leder.

  Om någon Lenny Lindell vill kallas sig resande eller nåt är hens privatsak. De som ser ett värde i att bilda föreningar för sin "resande"-tillhörighet har samma självklara rätt som Portsmouthbröder eller scientologer eller UFO-skådare att ägna sig åt sin tro, sin navel ... eller sina gener.

  Om statliga befattningshavare börjar tillerkänna dem som kallar sig X etnisk minoritetsstatus är det emellertid en politisk fråga. Traditionellt är det en högerståndpunkt att förklara avvikare eller socialt utanförstående för "främlingar" som "egentligen" tillhör ett annat folkslag.

  Det går som en röd tråd genom debatten från 30-talet och framåt. En del försvarade romerna som svenskar och människor och medborgare, andra såg dem som etnisk minoritet, vilken på alla sätt borde konserveras.

  De vetenskapliga rön som slog utan fötterna på etnifieringen av "resande" och "tattare" har tyvärr råkat i glömska och dagens gängse professorer låtsas helt enkelt som om de inte finns.

  Enligt zigenarutredningen 1956 är resande "i huvudsak svenskar och inslagen av utländska drag är betydelselösa".

  Emellertid beslutade riksdagen 1999 utan någon som helst ny forskning att resande är en gren av romer. Tillbaka till ruta ett.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Modern genetisk och lingvistisk forskning slår undan fötterna på dig och de avhandlingar från 50-talet du hänvisar till.

   Radera
  2. Snälla Svan. Om vi ska gå på "modern genetisk forskning" existerar inte ens samefolket så som sammanhållen etnisk grupp i någon genetisk mening. Den består av tillskott från vitt skilda håll som förenats i språk, kultur, ekonomi etc. Dina påståenden om att en hundrafalt mer nebulös "etnisk" grupp som resandefolket nu skulle ha definierats genetiskt och lingvistiskt finner jag lattjo.

   Radera
 6. Ett annat exempel i samma anda som blivit prisad av självaste Myrdal: ”Sapmi Sisters”. Dessa två södermalmsradikaler som trendkänsligt approprierat etnicitetsfrågan till sin driver på, liksom större delen av utomstående vänster, att frälset samebyar ska ha all kontroll över marken till nackdel för den överväldigande majoriteten i Gällivare som inte hade turen att vara med i denna blod- och jord-organisation. Många svenskar och skogssamer i Girjas, Gällivare och andra platser i inlandet har minst lika långa anor bak men det lundborgska skyddsreservatet fortlever och utomstående får snällt hoppas på samebyns välvilja. Denna ”minoritetsmyt” om de renägande samerna skapar stora konflikter mellan människor som levt under samma hårda förhållanden under tusentals år, ivrigt påhejad av vänsterns indianmyter.

  SvaraRadera
 7. Sapmi Sisters vet jag för lite om. Man ska nog inte begära något genomarbetat politiskt program av två sametjejer som försöker slåss om uppmärksamhet. Det verkar ogint...

  Men det ligger samtidigt något i det du säger. Den "svenska modellen" (till skillnad från den norska) där vi alla är gäster i naturreservat, där samer har vissa hävdvunna rättigheter men inte är ägare och måste underkasta sig naturvårdsintressen mm, har i praktiken fungerat bra.

  Att tingsrätten i Gällivare nu gett samerna rätt i sina äganderättsanspråk bl a med stöd av FN:s konvention om ursprungsbefolkningar är illavarslande. Sverige bör inte skriva på den konventionen som antagligen på sikt skulle driva oss över på den norska linjen.

  SvaraRadera
 8. Men till skillnad från t.ex. August Strindberg i Svenska folket, där författaren lanserade teorin om att landet befolkades söderifrån, lanserade arkelogen Björn Ambrosiani (som varit ansvarig för Birka-utgrävningarna bl.a)teorin att Skandinavien befolkades norrifrån - redan 12 000 år före vår tideräkning.
  Se där - ännu en knut att lösa...

  SvaraRadera
 9. Norrlands inland var den sista platsen som blev beboelig då inlandsisen drog sig bort söderifrån och inte någon annanstans ifrån. Ingen seriös historiker eller arkeolog hävdar att samer var först med att bosätta sig inom det nuvarande Sveriges gränser, bevisa mig gärna fel. Den ledande arkeologen på norrländsk arkeologi, Evert Baudou, menar att den gängse teorin är att norrlands inland befolkades efter istiden av ett jägarfolk sydvästerifrån, från trondheimstrakten, och att senare många olika folk tillkommit - kväner, finnar, samer, norrmän, jämtar och svenskar. Långhuset som arkeologer fann utanför Vittangi visar också på en bofast, inte nomadiserande, befolkning, medan de tidigaste bevisen på samisk närvaro är ca 2000 år gamla. Renskötseln som samer fick exklusiv rätt till 1928 fanns redan i Skåne när Sverige började koloniseras och än i min morfars barndom på tidigt 1900-tal kunde han och andra svenskar också ha några renar, något de sedan blev förbjudna till. Dagens expansiva rennäring är de fördrivna Karesuando-samernas tradition som i stora delar tagit över sydsamernas intensiva, småskaligare, renskötsel, samt skapat ännu svårare förutsättningar för oss andra i Lappland.

  SvaraRadera
 10. Ursprungsbefolkning definieras inte utifrån det arkeologiska kriteriet "först på plats" utan det är historisk kontinuitet som gäller, enligt ILO-konventionen.

  SvaraRadera
 11. ILO-Konventionen vill med text i 44 artiklar säkerställa ursprungsfolks rätt att själva välja i vilken grad de vill behålla sin kulturella och politiska identitet och beskydda ursprungsfolk mot icke frivillig assimilering. I likhet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och FN:s konvention om civila och politiska rättigheter syftar konvention 169 till att hindra diskriminering. Konventionen erkänner ursprungsfolkens behov av att bevara och utveckla identitet, språk och religion. (Wikipedia)


  Hur ska vi då betrakta de av västvärldens brittiska och franska dissidenter i USA som påtvingat ursprungsbefolkningen att vistas i indianreservat när samma västvärld själva inte bara skriver sin egen historia utan även skapar konventioner som ska bekräfta den? Har USA ratificerat den ILO konventionen? Och var står det någonstans om äganderätten till landet?

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.