27 juni 2016

Folkemöte på Bornholm
André Brochu har deltagit i ett folkemöte på Bornholm. Mötet beledsagades av protester mot Danmarks planerade inköp av stridsflyg.

Här några av Andrés intryck:


Jag deltog i Fredsministerium.dk:s fredshöjskole på Stora Lärkegården precis utanför Allinge där Folkemöde ägde rum. Klart att ifrågesättande av Danmarks NATO medlemskapet är inte på dagordningen. Däremot finns det en intensiv kampanj mot inköp av nya stridsflyg.
Trots att beslutet är taget i det danska Folketinget har man fortfarande inte löst finansieringen. Det finns också en Tribunalföreningen som undersöker besluten för Danmarks deltagande i Irak och Afghanistankrigen.

Själva aktiviteter för Fredsministeriums deltagare under Fokemöde var inte i och utanför ett tält som tidigare men i form av mobila aktioner, 4 stycken . Aktioner varade en och en halv till två och en halv timmar med inslag av appelltal, flygblads- utdelning, utdelning av små fredsfanor, namninsamlingar mot stridsflyg, sång, mm. Folk stannade ofta upp och en hög punkt var när Far/Morföräldrar för Asylrätt gjorde uppehåll under en vandring och sjöng ihop med Fredsministeriums aktivister. Under resten av Folkemöde deltog många i andra möten och seminarier över olika ämnen men särskilt angående freds- och militära frågor. Själv gick jag till ett möte anordnade av Nordisk Ministerråd / Nordisk Råd med ämnet Nordisk försvarssamarbete 2.0. Direktör för Nordisk Råd Britt Bohlin, fd landshövding i Jämtland, påstod att i opinionsundersökningar finns starkare sympatier för ett NATO medlemskap än tidigare men hon ivrade inte för snabba ändringar i Sveriges skottskadade alliansfrihet efter värdlandsavtalet.

Moderatorn var en känd journalist Lene Johansen som verkade mer upptagen av dagens fotbollsmatch än mötet. När träffade Du en seriös massmedia journalist sist ? En riktig ivrare för Finlands NATO medlemskap var Carl Haglund, en pojkaktig fd försvarsminister . Han var tillräckligt hederlig att ge Ryssland rätt angående bedömning av IS i Syrien.

Vladimir Putin och Sergej Sjojgu är inte likgiltiga över eventuella finskt och svenskt NATO medlemskap. Det bör inte vi fredsvänner vara heller. Den danske försvarsminister Peter Christensen som är också ordförande för Nordic Defence Cooperation stoltserade fortfarande över den parlementariska överenskommelsen för inköp av ett nytt stridsflyg, F-35 Joint Strike Fighter. Finansiering väntas. Oops !!! Jag har snubblat över en anspråkslös beräkning, 50 miljarder DKK . Som hittad, även om den genomsnittliga dansken är emot. Näst sist deltog också Henrik Dam Kristensen som är Nordisk Råds president och en riktig taburetthoppare i danska sosseregeringar. Han öppnade munnen några gånger men jag kom inte ihåg ett enda ord och mannen gör inget intryck. Är han en statist för en av de grå männen i Michael Endes Momo?

Äntligen kommer vi till Ole Kvaernö som leder det danska Forsvarsakademiet. Akademiet är kortfattat en sammanslagning av officerskolor för de olika militärgrenar mm. Det finns även ett råd som omfattar minst ett par utländska militära officerer, bl a General Ben Hodges, befälhavare US Army Europe. Ole Kvaernö målade upp "det ryska hotet" i sedvanligt ordalag. Trollkarln sparade sitt bästa till slutet när han drog ur sin hatt demon Putin som en stor beundrare av Josef Stalin ! Nej ! Jag ramlade inte av stolen men mina tankar gick direkt till fiende Nr. 1, affäsmannen Bill Browder, som tjänar grova pengar på sitt hat mot Putin med propaganda i bokform.

I Kvaernös fantasivärld gör det ingenting om NATO styrkor övar i Narva 50 meter från den ryska gränsen, ingenting om antimissilbatterier utplaceras i Polen och Rumänien och ingenting om Ryssland har legitima intressen i Östersjön och Arktis. Det finns inte den minsta tanken att förtroendeskapande åtgärder för kontroll och övervakning behövs genom ett återupplivande och förstärkande av OSSE.

Ja, det var förmodligen Folkemöde:s lågpunkt utan en seriös diskussion som bör har omfattat minst en kritisk freds- och konfliktsforskare som till exempel Jörn Boye Nielsen från det danska Rådet för International Konfliktlösning som var inledare och deltagare på Fredsministerium.dk:s fredshögskola, eller varför inte till och med Vladimir Kozin från Russian Institute av Strategic Studies? Nu har jag verkligen svurit i en av Bornholms runda kyrkor. Fy !

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.