30 juni 2016

Ken Livingstone om BrexitLondons f d borgmästare Ken Livingstone framstår i den här intervjun som en rätt eftertänksam person.

Han påpekar att den brittiska arbetarklassen har fått det sämre efter EU-inträdet och deras barn har inte råd att köpa en bostad. Och det är likadant i hela västvärlden...


Hur mycket ligger det inte i de orden! När jag kom till Stockholm tomhänt 1972 kunde jag köpa en fräsch HSB-trea i förort för 10 månadslöner. Idag kostar den 75 månadslöner.

Och det är för övrigt likadant i öst, där kapitalismen har släppts fram. Filosofen Aleksandr Zinovjev berättar i sin bok "Rysk tragedi" från 1999 hur hela hans familj föll samman under de nya villkoren. Han och hans hustru blev arbetslösa, sonen tvingades sälja sin lägenhet, blev lurad på pengarna och söp ner sig.

Men Zinovjev är ärlig nog att inse att det ryska folket bedrog sig självt. Den kommunistiska ideologin hade gjort dem vana vid strävan efter materiella förbättringar. När man så trodde att marknadsekonomisk frihet skulle ge dem lite till, rasade de ner i en avgrund.

Samma inträffade här, även om vi lever på Europas smörsida, där försämringarna inte varit så dramatiska. Antalet personbilar i Sverige har ökat med ca 50 % sedan 1972, vi har telefoner, datorer, kläder och prylar som aldrig förr.

Men arbetslösheten har trendmässigt fördubblats. Anställningstryggheten är snart ett minne blott och en egen bostad är idag något som hundratusentals unga människor bara kan drömma om.

EU handlar om de fyra friheterna - de egendom(s)liga friheterna - samtidigt som de sociala rättigheterna, rätten till arbete och rätten till bostad urholkas.

Personligen tror jag inte att en hydra som EU kan förvandlas till en socialt progressiv mekanism. I stället för att spilla ytterligare någon generation på att försöka borde vi följa britterna ut.

När man hör i övrigt förnuftiga personer som Göran Greider argumentera för att stanna i EU ska man inte glömma att EU blivit en livlina för ett växande skikt byråkrater. EU har 33 000 anställda, EU:s sekretariat 3 500 och parlamentet 6 000. Den svenska krigsmakten har ca 20 000 anställda verksamma på heltid.

Det är mycket begärt att den svenska nomenklaturan ska kunna hålla isär sina personliga motiv från vad som är belagda sakargument om EU.

Ett neutralt Sverige utanför EU skulle kunna bli ett unikt varumärke som skulle kugga in i den internationella utvecklingen mot en multipolär - och förhoppningsvis jämlikare - värld. EU är en rest från Europas kolonialtid och det kalla kriget.

Stefan Lindgren


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.