FiB

28 maj 2017

Protektoratet Sverige
Försvarsminister Peter Hultqvist har varit i Washington och haft överläggningar med USA:s försvarsminister Joe "Mad Dog" Mattis.

Detta skildras i ett fem sidor långt hovreportage av DN:s Mikael Holmström  26 maj.

Vad var innehållet i deras möte?

Vad Mattis sa till Hultqvist mellan skål och vägg var:
– Amerika kommer inte att överge sina allierade och partners. Vi kommer att stå vid Sveriges och alla andra demokratiers sida. Sverige är inte en Nato-allierad men det är ändå från vår synpunkt en vän och allierad.

Det var i sak en upprepning av vad USA:s tidigare vicepresident Joe Biden sa när han passerade Sverige i höstas. USA lovar att "utan motprestationer" komma till Sveriges undsättning när USA anser att detta behövs.

Även den här gången utnämndes Sverige till en "allierad" utan att någon i regeringen Löfven rättade honom. Den självklara reaktionen på ett sådant påstående borde ju vara att Sverige är alliansfritt. Men den reaktionen kom aldrig. Varken 2016 eller 2017.

Regeringens tunghäfta har skapat en mycket specifik folkrättslig situation, där en part förklarar sig vara allierad med en annan part och inte motsägs av denna, trots att en formell allians saknas och att den "tigande" parten inte har några som helst fördragsmässiga rättigheter i den ensidigt proklamerade alliansen.

Detta ensidiga förhållande är vanligtvis förknippat med ockupationer, protektorat och koloniala förhållanden.

USA invaderar Irak, tillsätter en regering som sedan förklaras vara "allierad".

I protektorat har den större "suzeräna" staten ensidigt tagit beslutanderätten över ett lands försvars- och utrikespolitik och lämnar inrikespolitiken åt en formellt "autonom" regering.

Hela USA:s paktsystem bär drag av ensidighet, men den ensidiga proklamationen av Sverige som "allierad" är utan tvekan ett nytt principiellt steg.

Detta bör undersökas och ställas under debatt. Peter Hultqvist bör inte komma undan med sitt vanliga pladder.

Stefan Lindgren

1 kommentar :

  1. Vad kan ha varit anledningen till Mad Dog Mattis villfarelse, kan det ha varit det svenska flygvapnets beredvilliga insats i Libyen ? Apropå denna hade theduran.com förra veckan lagt ut en intervju med Gaddafi från 2010. Förutom att Gaddafi talar om bin Laden, Israel, kolonialmakter och annat på ett träffande sätt, begår han även en ödesdiger blunder. Han trodde att Obamas styre skulle innebära en förändring till det bättre i relationerna. Förklaringen till detta skulle vara Obamas bakgrund med rötter i Afrika där det dessutom fanns inslag av islam. Ett år senare skulle Libyen som stat vara krossad på Obamas försorg och hans män skulle ge koordinaterna till terroristerna så att de kunde fånga in Gaddafi och tortera denne till döds.

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.