FiB

12 maj 2017

Två år i juntans helvete


Foto: Patricio Salinas AgurtoDen 11 september 1973, militärkuppens första dag , arresterades Patricio Salinas Agurto av de chilenska militärerna och fördes tillsammans med tusentals andra till temporära fångläger som nationalstadion eller till det beryktade regementet Tacnas kaserner för att därefter så småningom placeras i Chacabuco i Atacamaöknen (en av världens varmaste och torraste platser) där han satt till september 1975, varefter han utvisades från Chile.
Avsikten med dessa fångläger var att med hjälp av rädslan ta bort människans värdighet, att förminska dem. Ett sätt att förhålla sig till denna verklighet var att försöka behålla sin kreativitet. I Patricio Salinas fall, att redan från början samla in och dokumentera material och händelser från lägret (ett slags sociologiskt förhållningssätt).

Patricio Salinas har därefter fortsatt detta arbete och gjort 5 återbesök till Chacabuco och Atacamaöknen i ett försök att rekonstruera sina upplevelser (medvetna/omedvetna) Detta sökande är ett pågående arbete som Patricio Salinas med hjälp av sina svartvita fotografier vill delge oss och visa något av den verklighet han upplevde. Patricio Salinas historia är inte bara hans historia, utan även kollektivets historia och ett lands historia som upprepas om och om igen.

Patricio Salinas: Atacama, en personlig historia.
Stockholm Fotoantikvariat
Torkelknutssonsgatan 31, 118 49 Stockholm. Vernissage idag kl 16-19.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.