Ryska posten

4 juli 2017

Spelberoende ÖB

Bydén kräver sex miljarder i kompensation för en i stort
sett obefintlig inflation.ÖB är ute och pratar igen. Denna gång i Almedalen där han säkert motvilligt tvingas medge att det är mycket osannolikt att Ryssland ska angripa Gotland och Sverige, skriver Peter Pettersson i en kommentar.
Om och om igen talar han om ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i Nordeuropa och Östersjöområdet. ÖB, försvarsstaben och försvarsdepartementet lyckas alltid förbigå den största förändringen av det säkerhetspolitiska läger i Nordeuropa sedan det kalla krigets slut: Att de 16 Nato-medlemmarna på kort tid blev 29.

1990 uppgick det forna DDR i Tyskland och Nato. 1999 följde Polen, Tjeckien och Ungern. 2004 Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slovakien och Slovenien. 2009 Albanien och Kroatien. Sedan 2012 förhandlar Makedonien, Georgien, Bosnien och Hercegovina om anslutning.

ÖB klarar sig också av någon anledning alltid undan den mest uppenbara av alla frågor: vad skulle Ryssland ha för intresse och fördel av att inta Gotland eller Sverige och utmana de militärt överlägsna USA och Nato? Saknar Sverige kunniga journalister specialiserade på militär, säkerhets- och försvarspolitik?

Alla propagandistiska uttalanden till trots från både USA och Nato, framförallt försvarspolitiker, bygger försvarsplaneringen inte på ett sannolikt ryskt angrepp. Istället är det olika militära tankesmedjor framför allt i USA som arrangerar krigsspel som alla alltid ”fastslår” att Ryssland inom bara någon dag kan besätta hela Gotland och centrala delar av Sverige av någon outgrundlig anledning på sin väg mot det verkliga målet att inta de baltiska staterna. Varför skulle Ryssland slösa militär kraft på ett onödigt sidoscenario eller militär skenmanöver får vi aldrig veta.

Det är partipolitik, inte försvarspolitik. Tankesmedjornas krigsspel är oftast finansierade av det "militärindustriella komplexet” som varit svältfödda de gångna decennierna och nu ser ett bättre politiskt klimat och en chans att fylla orderböckerna och kassakistorna. 

Tyvärr medverkar medierna till att sprida och förankra försvarspolitikernas propagandistiska budskap. I Sverige är Dagens Nato-Nyheter och Mikael Holmström villiga tjänsteandar. Tidningens säkerhets- och försvarspolitiska nyhetsbevakning är till skillnad mot tidningens övriga bevakning oerhört enögd och partisk, försvarspolitiskt propagandistisk. Lika märkligt är frånvaron av en kritisk debatt om detta från Sveriges viktigaste tryckta media.

USA och Nato skulle inte ingripa till Sveriges försvar av någon annan anledning än att de inte vill ha Ryssland närmare inpå Nato-ländernas gränser i Östersjöområdet. Allt detta vet ÖB, försvarsstaben och försvarsdepartementet, men de spelar alla ett politiskt spel för att stärka sin ställning och erhålla en större andel av statsbudgeten. Det är likadant världen över.

Nog är det märkligt att vi inte har råd att tillgodose viktiga sociala behov men att ösa pengar över militären? Att anslagen nu dessutom ska skjuta i höjden bara därför att alla andra gör det av politiska, inte militära skäl, är inte alls roligare...

Modern och utomordentligt trist politik.

Peter Pettersson

Hellvi anno 2017
dag 185

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.