2 november 2017

Omänskliga rättigheter

Igår skrev Erik Jannische, Civil Right Defenders, en helsida i Dagens
Nyheter där han krävde stopp för resereklam om Kuba.

Samma dag röstade FN:s generalförsamling med siffrorna 191-2 för att
USA måste upphöra med blockaden av Kuba. USA och Israel röstade emot.

Hur kommer det sig att svenska intellektuella så skamlöst förenar sig
med den lilla blockadminoriteten? Och hur kan de tala om "mänskliga
rättigheter", när det handlar om USA:s makt och inget annat?Jennische gör en särdeles vinklad beskrivning av situationen på Kuba.

I början av 50-talet hade Cuba under diktatorn Batista högre BNP per
capita än Spanien, Italien, Japan och Sydkorea, påpekar han.

Notera valet av jämförelseländer - fyra länder som alla förötts svårt av
andra världskriget och i fallet Sydkorea befann sig i krig 1950-53!

Ser man på tillväxten av BNP per capita på Kuba är det sant att den
periodvis gått långsammare än övriga Latinamerika-

Genomsnittlig årlig förändring av BNP per capita på Kuba:

1950-1958: 1,61

1959-1970: -0,62

1971-1989: 2,04

1990-2006: 0,49

1990-1993: -11.09

1994-2006: 4,22

Källa: Beräknat efter Angus Maddison (2009).

Kubas årliga genomsnittliga tillväxttakt för BNP per capita under hela
perioden 1950-2006-perioden är 0,80%. För Latinamerika som helhet var
motsvarande siffra 1,67%.

Men som framgår är det två perioder som drar ner Kubas resultat: de
första åren efter Batista och åren runt Sovjetunionens upplösning då
plötsligt de billiga oljeleveranserna upphörde. Om man därtill lägger
verkningarna av USA:s fortgående blockad förstår man bättre vilken
prestation det är att Kuba - trots låg BNP-tillväxt - klarat av att ta
sig upp på plats 68 i UNDP:s rankning enligt Human Development Index,
ett index som väger samman en rad välfärdsfaktorer. Människorna på Kuba
åtnjuter en bättre välfärd än flertalet av Latinamerikas invånare.

Man får, när man läser en avlönad "människorättsförsvarare" som Jennische,
en känsla av att de USA-definierade rättigheter han försvarar är något
som ska försvaras också på bekostnad av deras välfärd.

Men som en känd upprorsledare i tredje världen sa: Sabbaten blev till
för människan och inte människan för sabbaten.

"Rättigheter" som ska införas på bekostnad av människors välfärd är
omänskliga rättigheter - eller kanske omänniskors rättigheter.

Stefan Lindgren


PS. till slut en bild från Sao Paolo, Brasilien. Landet kommer på 79 plats i HDI-index.1 kommentar :

  1. Dan Kovalik har skrivit en läsvärd och läsarvänlig bok med den något missvisande titeln "The Plot to Scapegoat Russia", eftersom boken mer handlar om den amerikanska imperialismen och då speciellt i Sydamerika. Kovalik berättar sin egen historia som är upplysande i sin enkelhet. Egen erfarenhet öppnar ögonen. Kovalik med bakgrund i katolska skolor indoktrinerad i USA:s välvillighet och kommunismens ondskefullhet reser som ung student till Nicaragua mitt under pågående krig mellan Reagan-sponsrade Contras och regeringen. Allting Kovalik fått lära sig i skolan ställs på huvudet. Därefter har USA:s bakgård blivit hans stora intresse.
    Social misär råder överallt, och framförallt i de länder som är USA:s närmaste allierade. Korruptionen, våldet, den sociala misären - dessa går hand i hand. Ja, och sedan måste ju den amerikanska överklassen få sina droger framställda. För detta ändamål finns vännerna i Colombia.
    Men det finns ett undantag: Kuba. Icke vältrande sig i rikedom men socialt i god balans, häpnadsväckande god till och med. En tysk utbytesstudent sade nyligen att debattklimatet gällande ekonomisk teori är friare på det kubanska universitetet än hemma i Tyskland. Däremot går det trögare med att omsätta teori till praktik. På denna punkt kanske kubanerna har något av Kina att lära utan att behöva kopiera.

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.