Ryska posten

1 november 2017

Censur i sociala media nu helt OK?

F d glödlampsfabriken "Ilitj" i S:t Petersburg. Utpekades först som Putins
"trollfabrik", men har nu flyttat.Det är något som är skumt med Facebooks ”avslöjande” om att ungefär 126 miljoner amerikaner kan ha blivit utsatta för propaganda tillverkad av ryska statsfinansierade ”troll”.

Facebook meddelade idag att de utöver de 150 anställda som bl.a. söker efter sidor med terroristanknytning nu ska anställa ytterligare 150 personer som ska hålla vakt mot bl.a. rysk statspropaganda.
CNNMoney skriver att Facebooks uppgifter ”ger en ny förståelse för omfattningen av Rysslands användning av sociala medier för att blanda sig i 2016 års amerikanska presidentval och i det amerikanska samhället generellt.”

Enligt Facebook som tydligen sparat uppgifter för en längre tid om varje Facebook-användares IP-nummer har 29 miljoner människor sett innehåll från ”Internet Research Agency” (IRA), vilken utpekas som en statlig rysk ”trollfabrik”, och de kan ha delat informationen med så många som 126 miljoner människor, vilket motsvarar varannan amerikan på nätet.

Facebook säger också att 11,4 miljoner kan ha sett betalda annonser från ”trollfabriken”.

Bolaget medger emellertid att detta ändå är en spotta i havet. ”Trollfabriken” svarar för 0,004 procent av det totala nyhetsinnehållet. Vore det TV skulle man ha behövt hänga 600 timmar framför TV-apparaten för att se en enda annons från IRA.

Bör man inte också ställa sig frågan vad ”trollfabriken” egentligen är. Sedan när är det förbjudet för statsfinansierade media (public service!) att publicera nyheter på Internet och sociala media? Facebook som har sju miljoner besökare varje dag i Ryssland förmodas var en neutral mötesplats där varken speciella ägarformer eller nationaliteter diskrimineras.

Var inte en av poängerna med frihet på Internet att det skulle vara öppet för alla - självklart inom lagens råmärken. Att hålla terrorister borta kan antagligen ha stöd i lag, men ska nu också alla nyheter från statliga dvs. samhällsägda media portas på Facebook, Twitter etc.?

Ser man på den ryska mediasituationen finns det (precis som i USA) inskränkningar när det gäller etermedia och tryckt press. Det utländska ägandet är begränsat till 20 procent.

Utlandsfinansierade tidningar i Ryssland är bl.a. tidningarna Vedomosti, Kommersant och Novaja Gazeta; tidskrifterna Ogonjok, Ekonomitjeskaja politika, Fingazeta.ru, Snob Media) och Rossijskaja Gazeta.

Det är inte märkligt att förstå att det på en marknad som domineras av utländska aktörer och oligarkägda mediahus finns behov av andra ägarformer.

En del media drivs direkt av staten eller statliga organisationer som etermediakoncernen VGTRK; andra drivs  formellt av journalisternas organisationer men finansieras av staten (t ex Vetjernyj Peterburg).

”Trollfabriken” är ett konglomerat av internetresurser som inryms på Savusjkingatan 55 i S:t Petersburg. Ett dussintal olika nyhetssajter med olika inriktning har tillsammans en publik som motsvarar nyhetsbyrån Ria-Novosti, ett annat samhällsägt media.

Så betraktat är det inget konstigt som sker på Savusjkingatan 55. Var och en kan se de webbsidor som produceras och bedöma halten.

De ”avslöjanden” av verksamheten som ett antal tidigare anställda har gjort och som lett till några spektakulära rättegångar om lönefordringar etc. har det gemensamt att försvarsadvokaterna kommer från ”Komanda 29” en gruppering som finansieras av National Endowment for Democracy (USA-kongressen) och Soros Foundation. (Källa: https://propagandaschau.wordpress.com//?s=komanda+29&search=Los)

Att USA på detta flagranta sett intervenerar i Rysslands mediavärld anses av någon anledning comme-il-faut, fast Rysslands mikroskopiska inverkan på amerikansk allmänhet nu väcker skandal.

Typiskt är den absoluta naivitet med vilken svenska media upprepar den glada nyheten att Internetcensuren nu ska skärpas och att en stab av 150 Zuckerberg-medarbetare ska kunna plocka bort vad de anser är propaganda.


Stefan Lindgren

Nedan: De sajter som enligt rbc.ru tillverkas i "trollfabriken". Öppet för alla! Siffrorna anger hur många tusen notiser respektive webbsida genererat under årets första en och en halv månader. Som mest ca 360 om dagen.

1 kommentar :

 1. Med anledning av västerländska ”oberoende” mediers lyhördhet för USA:s tankevärld.
  Varje politisk invändning eller kommentar som inte är i samklang med det som förmedlas av västvärldens ”oberoende” till största delen liberala-konservativa medier ses av dessa med båda fasa och oro och måste i första hand selekteras, vinklas eller omtolkas och om inte det går i andra hand tonas ner, inte rapporteras eller bli till något såsom ”hela folkets statskontrollerade SVT" brukar uttrycka det: "Detta har inget nyhetsvärde".
  Nyheter har med andra ord blivit varor som ska ”säljas” eller ännu bättre ”säljas in”.
  År 1977 utkom i Sverige boken ” Konsten att sälja en ideologi” med underrubriken ”Om USA:s dominans av de internationella massmedierna” där författaren Herbert I Schiller (USA) bland mycket annat berättar och granskar Förenta Staternas Informationsbyrås verksamhet (USIA) en verksamhet som såg dagen ljus redan 1953.
  Han hänvisar till presidentuttalande (1963) i vilket det står om byråns uppgift ” USIA ska medverka till att uppnå Förenta Staternas målsättningar genom att … påverka den allmänna opinionen i andra länder.”
  Herbert I Schiller citerar den amerikanske medieförfattaren Alan Wells som också publicerat böcker i ämnet.
  ”Utlänningar hävdar ofta att USIA är ett propagandaorgan för den amerikanska staten. Det är precis vad den är avsedd att vara och som sådan har den varit riktigt framgångsrik.” Vidare en tidigare chef på USIA har uttryckt sig så här. ”Jag kan stolt meddela att de utställningar, radio och TV sändningar, filmer, böcker, broschyrer och tidskrifter som USA:s Informationsbyrå producerat av yrkesfolk nu betraktas som mönster i övertalningens konst och hantverk.”
  Detta uttalades alltså redan på 1960-talet. Idag skriver år 2017.
  År 1999 omorganiserades USIA och kallas numera Broadcasting Board of Governors (BBG) med en helt ny agenda hör bara: ”Vårt uppdrag är att informera, engagera och förena människor över hela världen till stöd för frihet och demokrati.”

  Låter nästan lika fint som SVT:s Sändningsavtal med Staten d.v.s med dig och mig.

  Här några andra läsvärda böcker i samma ärende, mer aktuella än tidigare:
  All makt åt medierna (Robert W McChesney) 1999.
  Hybris USA:s strävan efter global dominans (Noam Chomsky) 2003
  Tommy Frost

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.