8 februari 2019

Ett spöke ur garderoben

En krigsförbrytare som kommit till återanvändning. Elliot Abrams.
25 januari tillkännagav USA:s utrikesminister Mike Pompeo utnämningen av Elliot Abrams till speciellt sändebud för Venezuela. Det var ett budskap som sände kalla kårar längs ryggraden.

Abrams har ett förflutet i terrorns och lögnpropagandans tjänst. Han spelade en nyckelroll i det smutsiga kriget med USA-utbildade dödsskvadroner mot folken i Guatemala, El Salvador, Honduras och Nicaragua under 1980-talet. Abrams uppges se fram emot sitt uppdrag i Venezuela!

Hugo Chavez var president i Venezuela mellan 1999 och 2013 då han efter sin död efterträddes av Nicolás Maduro. Under den chavistiska eran har fattigdomen mer än halverats, analfabetismen i det närmaste utrotats och miljoner människor fått tillgång till sjukvård. Gratis utbildning infördes, bostäder för fattiga byggdes och stora vaccinationsprogram genomfördes. Oljeinkomsterna användes för välfärd och FN berömde Venezuela för denna utveckling.

Det var en utmaning för Imperiet, ett exempel för andra fattiga länder. Därför införde USA järnhårda sanktioner, ekonomiskt krig som kopplade ett strupgrepp på landet. I kombination med oljeprisraset 2014 skapade det en humanitär kris som nu behändigt skylls på Venezuelas progressiva regim. Ett modus operandi som vi känner igen från många andra attackerade länder, exempelvis Libyen och Syrien.

Nu nonchalerar än en gång USA, EU och Margot Wallström folkrättsliga principer om suveränitet och icke inblandning. De lanserar en marionett som de erkänner som Venezuelas president och kallar Maduro för diktator. En öppen statskupp alltså.

Maduro vann valet 20 maj 2018 och fick stöd av en större andel av väljarkåren än Trump och Macron. USA:s lydmedia i väst ger inte röst åt de internationella valobservatörernas protester mot underkännandet av valet och deras omdöme om valet som ”av hög kvalitet” och ignorerar förre presidenten Jimmy Carters betyg att Venezuela har ”det bästa valsystemet i världen”.

USA:s roll i Latinamerika med blodiga statskupper och stöd åt fascistregimer borde vara någorlunda väl känd.

Det så kallade ”fredsprojektet” EU har trampat i USA:s krigsdrivande spår alltsedan krigen för att bryta sönder Jugoslavien på 1990-talet till stödet för den fascistledda statskuppen i Ukraina 2014 och nu det folkrättsvidriga kravet på regimförändring i Venezuela, ett land som på intet sätt hotat några andra länder.

Margot Wallström, den så kallade feministiska utrikesministern, minns vi sedan hon tjänade som EU:s propagandaminister och arrogant, med tidlös antidemokratisk och folkföraktande retorik, underkände det irländska folkets val att säga nej till EU:s fördrag 12 juni 2008. Mot den bakgrunden av förakt för den i folkomröstning uttryckta folkviljan är hennes skamliga uttalande till förmån för statskupp i Venezuela inte förvånande.

Om inte vi och folken i världen förenar oss mot USA:s och EU:s aggressiva politik för världsdominans kan det ta en ände med förskräckelse. Solidaritet med Venezuela!

Ulf Bjerén


Läs mer om Abrams meriter här.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.