16 februari 2019

Vem rustar mest? DN mixtrar med fakta.

DN-grafik idag. Ser du något som saknas i bilden?


Dagens Nyheter publicerade idag ett mycket förrädiskt diagram som tycks visa att Ryssland utgör ett akut hot för det arma Europa.

Dels hade DN-tecknarna glömt bort USA, dels hade de valt försvarsutgifter i procent av BNP istället för per capita. Det förra måttet får ju länder med små inkomster att se besynnerligt krigiska ut.

Om man istället väljer försvarsutgifter per capita blir bilden en helt annan:

Mäter man försvarsutgifter per capita var de samma år (2017) 547 dollar för Sverige och 377 dollar för Ryssland.

2018 la USA 643,3 miljarder dollar på militära behov. Detta är mer än 10 gånger högre än motsvarande kostnader för Ryssland enligt siffror som publicerades av  London-baserade Internationella institutet för strategiska studier (IISS) fredagen den 15 februari.

Ryssland kommer nr fyra i världen efter såväl USA,
Kina som Saudiarabien (643,3 respektive 168,2 och 82,9 miljarder dollar). Nato:s samlade försvarsutgifter Bland dem i första hand - Storbritannien med militära utgifter på 56,1 miljarder dollar. Därefter kommer Frankrike och Tyskland (respektive 53,4 respektive 45,7 miljarder dollar).
Enligt den senaste rapporten från Sipri var Rysslands försvarsutgifter 2017 66,3 miljarder dollar, nästan tre miljarder mindre än året innan.

Nato:s samlade försvarsutgifter var samtidigt 900 miljarder dollar 2017, vilket är 52 procent av världens samlade försvarsutgifter och 13,6 gånger Rysslands utgifter.

red

1 kommentar :

  1. Att den här typen av artiklar förfärdigas och sprids bygger på förutsättningen att läsekretsen bedöms som siffermässigt illiterat. Siffror ska kunna läsas men ingen ska ställa frågor om presenterade datas relevans eller innebörd. Om gjord rangordning eller storleksmässiga jämförelser har någon mening?

    Den underliggande tanken synes vara, att siffror ska ha benägenheten att se exakta ut – denna bedrägliga tanke. Med den skenbara exaktheten som grund kan tro övergå till ”vetande”!

    ”Fem myror är fler fyra elefanter” lärde Magnus och Brasse tillsammans med Eva Remaeus ut i början av 1970-talet. Visst, så är det! Säkert mer än halva Sveriges befolkning idag har tagit till sig denna pedagogik. Fem är större än fyra, som tal! Fem meter är mer än fyra meter. Men hur är det med 1000 millimeter och en meter? Visst, 1000 är större än 1! Det vet väl alla, men? Och då kommer vi till det här med fem myror och fyra elefanter? Antalsmässigt är myrorna fler; det är onekligen sant! Men vad vill man annars säga – genom att ställa dessa ojämförbara storheter mot varandra?

    I DN görs ett medvetet, propandamässigt val! Försvarskostnader i förhållande till BNP, i stället för per capita! Trolleri med siffror, se vad vi kan dra ur hatten! Så ser medievardagen ut! Ständiga trollerier för att menigheten ska vandra den rätta vägen!

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.