Ryska posten

17 mars 2020

TT-lögner om rysk författningsreform

TT-Reuter släppte idag en artikel (se DN) om de ryska författningsändringarna som på flera punkter är missvisande/felaktig.

Artikeln påstår felaktigt att Rysslands författningsdomstol slagit fast att ”Putin kan sitta kvar vid makten till 2036”.
Till att börja med måste det självklara påpekas att författningsdomstolen varken väljer presidenter eller stiftar några lagar.

Vad domstolen har sagt i sitt utlåtande av den 16 mars är att den godkänner de föreslagna författningsändringarna, inklusive paragraf 81, avsnitt 3 som tidigare föreskrev att en president bara får sitta ”två perioder i rad”.

Nu sägs bara att presidenten får sitta två perioder. Det är allt som är beslutat i den frågan.

Den fråga som dumaledamoten (och kosmonauten) Valentina Teresjkova rest, om inte antagandet av paragraf 81:3 i den nya versionen kan anses ”nollställa” antalet perioder, är inget lagförslag. Men domstolen har ändå kommenterat frågan. Den konstaterar att man måste göra en avvägning mellan två författningsintressen, att reglera och begränsa den verkställande makten och att ”förverkliga folkviljan”. I det senare avseendet kan lagstiftaren även ta hänsyn till ”konkreta historiska faktorer, bl.a. nivån av hot mot staten och samhället, systemets politiska och ekonomiska tillstånd osv.”

Domstolen slår därefter fast att den lagstiftande församlingen har rätten att som en övergångsregel besluta att antalet presidentperioder bara ska räknas efter ikraftträdandet av paragraf 81 i den nya versionen.

Domstolen påpekar också att förra gången frågan var aktuell, 1998, när Boris Jeltsin övervägde en tredje presidentperiod, stod frågan helt annorlunda. Det förslaget gick ut på att hitta ett kryphål i en författning som gällt sedan 1993. Nu handlar det om att tolka en ny version av presidentvalparagrafen som inte tillämpats förut.

Domstolen har alltså INTE sagt att Putin kan sitta kvar till 2036. Den har sagt att det står parlamentet fritt att om det blir aktuellt att besluta om en övergångsbestämmelse. En sådan läsning kan se ut ”på olika sätt”, säger domstolen, utan att ta ställning till något förslag.

En rimlig tolkning är att de styrande önskar handlingsfrihet inför 2024. Människor runt om i landet har helt enkelt svårt att förstå varför Putin, som de uppfattar som en duglig och osjälvisk ledare - kanske den bästa de haft på många årtionden, i sin krafts dagar ska tvingas bort från makten av en formalitet. Bedöms det nödvändigt kan Putin komma att kandidera för en nya period. Men att sitta till 2036, när Putin fyller 84? Mindre troligt. Inte uteslutet (De två demokratiska huvudkandidaterna i USA-valet vill styra landet tills de fyller 82. Minst.)

I TT-artikeln antyds också att Putin skulle ha slängt in ändringsförslag till författningen under processens gång och därmed underförstått manipulerat den.

I sitt tal till nationen 15 januari redovisade Putin sina avsikter med författningsreformen. En brett tillsatt arbetsgrupp tillsattes som 20 februari överlämnade 262 skarpa förslag till parlamentet.

11 mars antog duman, underhuset, i 3:e läsningen dessa förslag. 13 mars antog federationsrådet, överhuset, dem. 14 mars undertecknade Putin förslagen och 16 mars godkände författningsdomstolen ändringarna som författningsenliga.

22 april genomförs - trots covid-19-pandemin - en folkomröstning om förslagen som därefter träder i kraft.

Självfallet finns det massor med kritik av hur hela författningsprocessen skötts: att tiden varit för kort, att folkomröstningen inte tillåter väljarna att rösta på enskilda punkter etc.

Men att som TT-Reuter presentera osanningar som nyheter, uppenbarligen utan att ens ha tagit del av källtexterna, det är skamlöst och visar hur långt medias russofobiska urartning nått. Om Ryssland kan man snart påstå vad som helst.

Som svar på alla påståenden om ofullkomligheterna i den ryska demokratin skulle Putin kunna citera Churchill från 11  november 1947:

”Det har förvisso sagts att demokrati är den värsta regeringsformen… förutom alla andra former som har testats från tid till annan ...”.
Stefan Lindgren

1 kommentar :

 1. Jag som har följt denna process så gott jag har kunnat kan bara konstatera att all västerländsk media närmast uteslutet utger ”Fake News”. värre än Freedom Radio.

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Freedom_Radio

  Vad som är intressant framgår inte överhuvudtaget. Som att presidentposten och de närmaste måste vara stöpta i Rysslands liv (bitt i Ryssland senaste 25 åren, ej ha utländska tillgångar mm). Hela andan om att undvika den Oligarkin som frodades i Ryssland 1991-2001 och dödade miljontals Ryssar. Den andra stora reformen är att premiärminister och ministerposter måste ske som kompromiss mellan president och parlament. En modell värd namnet demokrati mer än flera västerländska konstitutioner.

  Men det är kanske just detta som smärtar väst? Att den nya Ryska konstitutionen omöjliggör att tillsätta marionetter såsom USA har gjort i Ukraina, Georgien, Bolivia, Afghanistan, Libyien, Irak, Korea, Japan.. listan är lång.

  Det tredje och viktigaste; Konstitutionen genomförs enbart utefter vad folkomröstning i frågan ger. När hade Sverige en folkomröstning senast på denna nivå?

  Jag ser ingen framtid för Sverige att ens kommentera Rysslands politik då Sveriges nuvarande exceptionella attityd är under all kritik.

  Alex

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.