Ryska posten

23 mars 2020

Hade Putin fel om svensk ordningslag?

SVT:s Moskvakorrespondent Bert Sundströms anklagar i en artikel på SVT Nyheter Rysslands president Putin för att komma med felaktig uppgifter om svensk lagstiftning.

Putin påstod att olagliga demonstrationer i Sverige kan ge tio års fängelse.

Kenneth Lundgren har kontrollerat uppgifterna.
I artikel skriver Bert Sundström bl.a.
"I en intervju med den ryska nyhetsbyrån TASS hävdar Putin att svensk polis och svenska domstolar behandlar demonstranter långt värre än hur det är i Ryssland. Om fler än elva människor samlas utan tillstånd i Sverige så ses deras aktivitet som allmänfarlig, demonstranterna grips och får mellan fem och tio års fängelsestraff, säger Putin."
Den intervju som BS hänvisar till är antagligen den som publicerats på länken  http://en.kremlin.ru/events/president/news/62924. Där säger Putin
"But, in some countries, unauthorised protests involving 12 people, I think, somewhere in Sweden, they are considered civil unrest. Those can get you 5 or 10 years behind bars. We don’t have that, you see?"

Det är väl antagligen den svenska brottsbalken
kapitel 16 som Putin syftar på. Där står det:

Om brott mot allmän ordning

Stör folksamling allmän ordning genom att ådagalägga uppsåt att med förenat våld sätta sig upp mot myndighet eller eljest framtvinga eller hindra viss åtgärd och skingrar den sig ej på myndighets befallning, dömes för upplopp, anstiftare och anförare till fängelse i högst fyra år och annan deltagare i folksamlingens förehavande till böter eller fängelse i högst två år.
Om folksamlingen skingrar sig på myndighets befallning, dömes anstiftare och anförare för upplopp till böter eller fängelse i högst två år.
Har folksamling, med uppsåt som i 1 § sägs, gått till förenat våld å person eller egendom, dömes vare sig myndighet var tillstädes eller ej, för våldsamt upplopp, anstiftare och anförare till fängelse i högst tio år och annan deltagare i folksamlingens förehavande till böter eller fängelse i högst fyra år.
Underlåter deltagare i folksamling som stör allmän ordning att efterkomma för ordningens upprätthållande meddelad befallning eller intränger han på område som blivit för sådant ändamål fridlyst eller avspärrat, dömes, om ej upplopp föreligger, för ohörsamhet mot ordningsmakten till böter eller fängelse i högst sex månader.
Putin säger lite svävande "involving 12 people". Lagen.nu säger i en kommentar till §1 att "Åtminstone 13 människor utgör en folksamling, se RH 2005:30."  
I RH 2005:30 (RH=Rättsfall från hovrätterna) skriver man "Åklagaren åtalade sammanlagt 13 ungdomar för ohörsamhet mot ordningsmakten i två fall. I det första fallet åtalades tolv av ungdomarna och i det andra fallet åtalades sex av dem.

Åklagaren påstod att de den 4 respektive den 28 juni 2002 tillsammans med andra utanför en butikslokal på Västra vägen i Linköping hade deltagit i en folksamling som stört allmän ordning samt att de hade underlåtit att efterkomma av polismyndigheten för ordningens upprätthållande lämnad befallning att lämna platsen."

Men det  är 2  skilda datum i det ena fallet åtalades 12 och i det andra 6, så det var som jag förstår det 5 som åtalades 2 gånger.

Så om det är som jag läst är det ännu värre än Putin trodde om Sverige!

Vänliga Hälsningar
Kenneth Lundgren

2 kommentarer :

 1. Kenneth Lundgren bör göra en anmälan till Myndigheteten för press radio och TV.
  Detta är nämligen Berts Sundströms ”oberoende journalistiska arbetssätt”.

  I går rapporterade han om Sandarmoch och blandade samman "historikern" Jurij Dimitrievs dokumentation av avrättningar på 1937-38 och myndigheternas pågående utredning om vad som skedde med ryska krigsfångar och civilas öde under Finlands ockupation under åren 1941-44 särskilt i städerna Petrozavodsk och Medvezjgorsk (Sandarmoch) och att Jurij Dimitriev nu har anklagats för att ha våldfört sig på sin 11 åriga adoptivdotter.
  Bert Sundström intervjuar det av USA/EU finansierade organisationen Memorials aktivist Lena Kondrasjina och Memorials advokatstöd Viktor Anufrijev. Intervjuar görs även med Jurij Dimitrievs vuxna dotter, och en lokal frilansjournalist.
  Men av någon anledning intervjuar Bert Sundström inte vad brottsmålets åklagare har att säga.
  Inte ens anstränger han sig för att höra vad den 11 åriga adoptivdotterns försvarsadvokat har att säga.
  Detta kallas på SVT och dess Rapport för ”oberoende och opartisk journalistik”.

  Detta inslag och Bert Sundströms och Utrikeschefs sätt att tolka SVT/SR Sändningstillstånd har anmälts dels till Myndigheten för press radio och TV och dels till Kulturdepartementets enhet för medier och demokrati.
  Tommy Frost

  SvaraRadera
 2. "Göta hovrätt dömde för ohörsamhet mot ordningsmakten till fyrtio respektive trettio dagsböter."
  "Vid straffmätningen beaktar hovrätten att en del tilltalade har gjort sig skyldiga till ohörsamhet mot ordningsmakten vid två tillfällen."
  Teori och praktik bäste Kenneth!

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.