28 januari 2024

Mackie Kniven går igen


Dramatens uppsättning av Bertolt Brechts Tolvskillingsoperan går hela februari - försök få biljetter! Denna klassiker är alltid sevärd, inte minst i vår tid, just nu.

Många fina rollprestationer och framför allt - bedövande bra musik, troget skaparen Kurt Weil.
Som Peachum, de fattigas riddare och profitör, ser vi Anderas Rothlin Svensson.
Danilo Bejarano spelar Mackie själv. Murall Nasiri Peachums dotter Polly. Agnes Rase Lucy som är polischefens dotter; polisen själv spelas av Torkel Peterson.

För att bara nämna några. För regin svarade Sofia Adrian Jupither. Den som såg Fokoperans uppsättning 2019  kan säker göra intressanta jämförelser.

Jag har bara en synpunkt som en enkel åskådare. En del av sångerna går fram perfekt. Men inte alla. I en del fall går inte orden fram. Till saken hör att Bercht inte är lättöversatt. En stor del är lyrik som ska tolkas, och om då inte varje ord går fram blir det till en meningslös gissningslek.

Låt mig komma med ett anspråkslöst förslag för framtiden. Låt texterna till de viktigaste sångerna rulla på den stora skärmen som nu upptas av en i sammanhanget meningslös Hieronymos Bosch-bild.

Om till och med världens  främsta scen för Pekingopera, i Peking, tillhandahåller text borde också en svensk scen kunna göra det. Värt att pröva?

Här är texten till Moritat om Mackie Kniven, svår nog att läsa som text.

Och en haj han haver tänder
käften full så blankt och grönt,
men MacHeath, han haver kniven,
dock den kniven har han gömt.

Hajens fenor, dom är röda
när som denna går på rov,
Mackie Kniven, han har handskar,
där man ej kan spåra blod.

Ner vid Themsens gröna vatten
störtar plötsligt folk omkull,
det är inte pest och loppor,
det är Mackie Knivens skull.

Och en vacker söndagsmorgon
ligger det ett lik på Strand,
kring ett hörn slank Mackie Kniven,
vilkens namn är nogsamt känt.

Och Scmul Meier, han blev borta,
som så mången riker gris,
men hans pengar, dom har Mackie,
fast man inte har bevis.

Jenny Towler, hon blev funnen
med ett knivhugg i sitt bröst,
men på kajen promenerar
Mackie Kniven och söker tröst.

Var är Alfons Glite med schäsen?
Kommer det i dag, va falls?
Mackie Kniven kunde svara,
men han vet visst inget alls.

Och den minderåriga änkan,
vem hon var vet väl alla här,
vakna upp, då var hon skändad…
Heja Mackie! Fin affär!

Alla fiskar simmar undan,
och till domstolarnas förtret
sjungs där mången vers om hajen,
fast att hajen inget vet.

För han kan rakt inget minnas.
Ingen såg´et, gud ske pris!
Och en haj är ingen haj alls
när man inte har bevis…

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.