3 januari 2024

Folkmordet och Gazakrigets pris

Palestinska räddningstjänster avlägsnar kropparna efter Shaaban-familjen, varav alla sex dödades i ett israeliskt flyganfall mot stadsdelen Sheikh Radwan i västra Gaza den 9 oktober 2023. (Mohammed Zaanoun)

Israel utplånar sig självt från kartan. Ett sådant land kan inte få existera, säger den tidigare Världsbanksekonomen Peter Koenig i denna fiktiva intervju som aldrig ägt rum.

I en sådan intervju skulle den första och viktigaste frågan ha handlat om kostnaden för Israel-Gaza/Palestina-kriget, och vem som skulle betala för det.

Det korta svaret var att kostnaden för kriget kan vara Israel självt – det vill säga Israels existens.

Efter det folkmord som staten Israel har begått och fortfarande begår i det ockuperade Gaza och nu även på Västbanken kan det inte förlåtas. Ett sådant land kan inte tillåtas existera. De israeliska försvarsstyrkorna (IDF) dödar hänsynslöst civila. Hittills har mer än 20 000 palestinier dödats, varav minst två tredjedelar är kvinnor och barn.

När allt kommer omkring är Israel inte ens ett riktigt land. Staten har etablerats på en bit mark som historiskt sett är Palestina, sionist-påtvingat utskuren av den brittiska regeringen, den tidigare kolonialmakten i den här delen av världen – utan någon som helst motivering. Det ryggradslösa brittiska ledarskapet böjde sig då, liksom idag, för sionisternas påtryckningar och förmodade makt – och på grund av att "vinnarna" i andra världskriget gav sitt fulla stöd till sionisterna över hela världen.

En absurditet. Men vi lever i en sjuk-sjuk värld, långt bortom Orwells beskrivning.

Ibland ser det ut som om det inte finns någon möjlig läkning, att vi passerat den punkt där det inte finns någon återvändo. Att gå tillbaka till ett civiliserat och etiskt beteende av OSS, folket i väst, det globala nord, är inte längre möjligt.

För skapandet av Israel hade Storbritannien stöd av det unga Förenta nationerna som bildats 1945. Vid tiden, 1948, då sionisterna tvingade till sig Israel, hade FN bara 53 medlemmar och fegade inför de fona kolonialmakterna och andra världskrigets "vinnare" – och under trycket från sionismen.

Enligt Sèvresfördraget (1920) gav Nationernas Förbund (föregångaren till Förenta nationerna) formellt kontrollen över Palestina till den brittiska regeringen. Storbritanniens uppgift var att genomföra Balfourdeklarationen, som hade undertecknats tre år tidigare, och som slog fast Storbritanniens önskan att skapa ett hemland för judarna i Palestina.

Balfourdeklarationen kom till stånd genom att utrikesminister Arthur James Balfour den 2 november 1917 skrev till Storbritanniens mest berömde judiske medborgare, baron Lionel Walter Rothschild (riktiga namnet Rosh Yilf) och uttryckte den brittiska regeringens stöd för ett judiskt hemland i Palestina. Brevet skulle så småningom bli känt som Balfourdeklarationen.


Resten är historia.

Eller historia i vardande.

Palestinierna tillfrågades aldrig om sin åsikt.

När allt kommer omkring var de ju inte längre under Storbritannien som koloni.

Israels brott och grymheter begångna i Gaza

Enligt varje anständig internationell rätt borde de ha haft beslutanderätt över sitt eget hemland.

Detta förnekades ihärdigt av det internationella samfundet, som då, liksom idag, saknar både etik och moral och utan vidare kan kallas det mordiska folkmordsinriktade väst, lett av det självutnämnda – men nu snabbt avtynande – imperiet, Amerikas förenta stater.

 Av allt att döma existerade juridiken, särskilt den internationella rätten, redan då bara för vanligt folk. Deras högheter, överhögheterna och senare den transatlantiska eliten stiftade sina egna lagar efter vad som passade dem bäst för tillfället. Idag kallas detta för den "regelbaserade ordningen".

Det är mycket troligt att Storbritannien av sionisterna tvingades att överlämna palestinsk mark för skapandet av Israel långt före Balfourbrevet, så att Balfourdeklarationen bara blev en den sista gummistämpeln under detta faktum.

I efterdyningarna av den fruktansvärda pågående massakern i Gaza, som för länge sedan har spridit sig till Västbanken, kan Israel komma att utplånas från kartan och inte längre existera. Det fallande imperiet och dess västerländska marionetter har inte längre råd att pumpa in inte bara miljarder utan så småningom tusentals miljarder i Israel och regionen för att göra området beboeligt igen.

Faktum är att Israel håller på att utplåna sig självt från kartan. Detta krig kommer att upphöra så snart vapenleveranserna och pengarna slutar flöda in. Israel under Netanyahu kan inte längre stå upp mot hela världen.

Flödet av pengar kommer att upphöra, eftersom dollarn och dess lilla kusin, euron, varje dag blir värda allt mindre och snabbt rör sig i riktning mot "värdelösa". Även om det i sig inte har spelat någon roll hittills, eftersom nya dollar och euro trycks efter behov.

Men det kommer en punkt när till och med de medskyldiga men pengatörstande Wall Street och BlackRock däruppe på toppen försiktigt kommer att notera de snabbt och oåterkalleligt växande statsskulderna och se risken för en stor industriell kollaps, konkurser, och en snabbt vacklande ekonomi just i de länder som leds av den självutnämnda världseliten, de som fortfarande drömmer om en One World Order ledd av en världsregering.

Det kan finnas folkmordsledare, vars brutalitet och korrumperade lydnad beskrevs eller analyserades redan innan de sattes på sina poster, som Ursula von der Leyens. Den irländska EU-parlamentarikern Clare Daly kallade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen för ”Frau Folkmord” på grund av EU:s inställning till Israels militära operation i Gaza.

Daly anklagade EU-kommissionens ordförande för att under de senaste månaderna ha "rusat in och åsidosatt valda regeringars utrikespolitik" samtidigt som hon entusiastiskt hurrat för en "brutal apartheidregim som hon kallar en 'sprudlande demokrati'".

I ett tal från Europaparlamentets podium den 24 december tillade Daly att von der Leyen "upphöjts till makten utan en enda röst från medborgarna".

Denna åsikt delas av hundratals ledamöter av Europaparlamentet och EU-anställda, vilket framgår av Irish Times som rapporterade att minst 842 EU-anställda hade undertecknat ett brev som fördömde kommissionens inställning till Israel.

Dokumentet anklagade enligt uppgift von der Leyen för att ha gett "fria händer för upptrappning och legitimering av krigsbrott på Gazaremsan".

Detta EU-exempel gäller för de flesta av EU:s medlemsländer, där 90 procent av befolkningen fördömer Israel för de krigsförbrytelser som landet fortsätter att begå – och detta till skillnad från den officiella politiken hos deras komprometterade och korrumperade regeringar.

Sionister sitter överallt i inflytelserika roller. Så dessa regeringar finns överallt i västvärlden.

Vid sidan av detta regeringsinflytande uppmanar stora oberoende institutioner, som Amsterdams största och lyxigaste varuhus, De Bijenkorf, öppet till bojkott av israeliska varor. 


På samma sätt har den algeriske DJ:n Snake gjort ett starkt pro-palestinskt uttalande, som ger en talande bild av Gaza och världen.

Det finns många paralleller mellan de israeliska och ukrainska aggressionerna. Båda leder till massmord på människor som uppmuntras av den själlösa västvärlden.

Konsekvenserna, eller efterdyningarna, av dessa krig kommer att bli massdöd i många år framöver, från omänskliga levnadsförhållanden, till svält, sjukdomar, konkurser, arbetslöshet och, självmord – allt smälter perfekt in i The Great Resets och FN:s Agenda 2030:s stora mål – massiv befolkningsminskning.

Märk väl, det är bara en av fronterna där detta mål numero uno utspelar sig.

Men märk väl, det kommer inte att hända om VI, Folket, kommer att göra motstånd.

Israel är, efter 75 år av svekfull skapelse och existens – och särskilt efter detta fruktansvärda folkmord utan motstycke i modern historia – definitivt inte längre ett livsdugligt och pålitligt land, om det nu någonsin varit det.

Scott Ritter går så långt som att säga att den israeliska staten inte längre ska tillåtas existera och förorena jordens yta; han stöder inte längre en tvåstatslösning, utan vill ha en enstatslösning där den enda staten är Palestina; han går vidare med att säga att idén om en judisk stat som heter Israel är död. Lyssna på hans 3 minuters korta video

Övers. Lennart Palm

Peter Koenig är geopolitisk analytiker och tidigare seniorekonom på Världsbanken och Världshälsoorganisationen (WHO) för vilka han arbetade runt om i världen i över 30 år. Han är författare till Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed; and, en ekonomisk thriller om krig, miljöförstöring och företagens girighet; och medförfattare till Cynthia McKinneys bok "When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis" (Clarity Press – 1 november 2020).

Peter är forskningsassistent vid Centrum för globaliseringsforskning (CRG). Han är också Senior Fellow vid Chongyang-institutet vid Renmin-universitetet i Peking.

Global Research, 27 december 2023. Få Global Researchs dagliga nyhetsbrev (utvalda artiklar), klicka här.

1 kommentar :

  1. "Lionel Walter Rothschild (riktiga namnet Rosh Yilf)"
    Jag har förgäves sökt en källa till detta.
    Rosh betyder huvud men till Yilf finns bara slang på The Urban Dictionnary.

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.