2 januari 2024

Statskuppen 1963 - eller vem mördade Mary Pinchot?


Statskuppen 1963, vilken var den ? Frågesporternas årtalsnissar skulle tro att de hört fel. Va'sa ? Var det 1953, är svaret Iran. Nej, det var inte 1953 utan -63. Det är en fråga om rubricering.

Statskuppen 1963 rubriceras inte som kupp utan som Kennedymordet, det första, det andra skedde 1968.

Kuppen var inte den mest typiska i sitt slag, men en kupp av statsmakten det oaktat.

Jan Nybondas recenserar ”Mary's Mosaic” av Peter Janney. 

Statskuppen 1963 rubriceras inte som kupp utan som Kennedymordet....Och förövarnas arvtagare sitter kvar vid makten. Det bekräftades så sent som under Obamas presidentskap då denne i sin egen krets fick frågan varför han svikit sina vallöften. Han svarade med att han inte ville möta samma öde som Martin Luther King.

Dessa reflektioner följer av en bokrekommendation inifrån självaste CIA. Dock inte från den sida som sysslar med våldshandlingar utan från den analytiska sidan mot vilken det finns vattentäta skott. Rekommendationen kommer från Ray McGovern, långvarig medarbetare vid CIA:s Russia-Desk, vars uppgift det var - på den gamla goda tiden - att tala om för presidenten hur motparten tänkte för att kunna undvika onödiga sammanstötningar.

Det mordfall som bokrekommendationen gäller är emellertid inte Kennedymordet som möjliggjorde statskuppen utan ett efterföljande mord vars syfte det var att sopa igen spåren. Boken är ”Mary's Mosaic” skriven av Peter Janney. Om mordet på Kennedy har en hel rad bra böcker skrivits, det klassiska verket som McGovern även nämner är ”JFK and the Unspeakable” av James W. Douglass men senare har många till kommit ut.

Det har sedan länge varit känt att Kennedy umgicks med damer vid sidan om sitt äktenskap som tidigt börjat knaka i fogarna. Bland dessa damer fanns dock bara en som kunde beskrivas som presidentens själsfrände. Det var Mary Pinchot Meyer där det senare släktnamnet kommer från hennes äktenskap. Mary Pinchot mördades 1964, ett knappt år senare än Kennedy, enligt författaren Janney för att hon visste för mycket och tänkte avslöja att den officiella Warren -utredningen var ett fuskverk för att vilseleda allmänheten.

Mordet skedde i en park i Washington mitt på dagen och en ung svart man som råkade befinna sig i parken vid tidpunkten greps och åtalades. Slumpen ville emellertid att en ambitiös och likaledes svart advokat tog sig an mannens försvar och lyckades punktera åtalet på väsentliga ställen och den åtalade frigavs. Mördaren befann sig således på fri fot men det var inte så saken framställdes i media. För media hade polisen fängslat rätt person som bara hade haft turen att komma loss då bindande bevis saknades.

Det som gör boken till en faktadeckare av speciellt intresse är att författaren kommer ur en CIA-familj och inte vilken som helst. Författarens far Wistar Janney och Mary Pinchots man Cord Meyer var familjebekanta och båda jobbade för CIA på dess mörka sida, de som rått kunde skämta att ”vem som helst kan utföra ett mord men för ett självmord behövs en riktig expert”, syftande på de många mord som kamouflerats som självmord.

Boken har utkommit 2013 och den senaste reviderade upplagan är från 2016. Författaren har jobbat i årtionden på materialet och som en delhypotes hade han antagandet att personen som fungerade som åklagarsidans huvudvittne även utfört mordet. Detta antagande gjorde han då denna person verkade ha gått upp i rök och trots att han både framträtt i rätten och uppgivit sitt namn och angivit Pentagon som sin arbetsgivare inte kunde spåras någonstans i registren. Till sist när spårningen lyckas tvingas han släppa sin hypotes, vittnet vittnade medvetet falskt, vilket var anledningen till hans försvinnande, men vapnet hade någon annan hållit i.

Peter Janney kände Mary Pinchot och hennes söner ända från tidig barndom vilket faktum sporrat honom till att inte ge upp i sina efterforskningar. Han berättar att hon hade träffat Kennedy redan på 40-talet och när deras vägar senare flera gånger korsades hade de kommit varandra allt närmare. Janney menar att hon inspirerade och uppmuntrade Kennedy till att släppa det kalla krigets politik, vilket dokumenteras av Kennedys imponerande tal vid American University sommaren 1963, ett tal som bör ha fått hans politiska motståndare att bli desperata.

Bokens förtjänst är framförallt inifrånperspektivet. Miljöbeskrivningen av dessa personer som deltagit i kriget mot Japan och sargats av sina erfarenheter och som till att börja med tämligen slumpartat hamnar in i nätverket av hemliga operationer med syftet att trygga säkerheten för den ”goda sidan”. Mary Pinchot passar allt sämre in i detta sällskap och skiljer sig från sin man och börjar senare umgås med presidenten. Det dokument som alla visste att fanns och som CIA lyckades beslagta var hennes dagbok. Peter Janney närde länge hoppet om att det skulle kunna spåras då spindeln i nätet CIA:s James Angleton skrutit om innehavet, men det har inte lyckats. Både Janneys far och Cord Meyer kände till vad som planerades för hennes räkning även om dådet utfördes av andra. I en Hollywood-film hade Janneys far gripit in i sista stund och smugglat henne ut ur landet. Men Hollywood skildrar inte verkligheten. Där gäller andra regler.

Jan Nybondas

 

 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.