1 februari 2024

Hobbyforskaren Elliot Higgins


Eliot Higgins skapade 2014 det kommersiella företaget BellingCat som håvat in miljoner av västliga regeringar och nu kallar sig oberoende NGO.
  

Hans första bragd var att "bevisa" att Ryssland sköt ner det malaysiska passagerarplanet MH17 över Donbass. I väst köpte man allt han sa. Ryssland nekade och Malaysia trodde på Ryssland.

Få uppmärksammade att Higgins "forensiska analys" underkändes som "amatörmässig" av yrkesmän.

I Der Spiegel 4 juni 2015 intervjuades den tyske bildkriminaltekniska experten Jens Kriese som hårt kritiserade BellingCats påståenden om att satellitbilder som Ryssland lämnat till brottsutredarna var manipulerade.

SPIEGEL ONLINE: Bellingcat skapade rubriker runt om i världen den här veckan när den på söndagskvällen hävdade att den hade bevisat att Rysslands försvarsministerium genomförde kriminaltekniska manipulationer 

Kriese: Termen "kriminalteknisk analys" är inte skyddad. Ur kriminalteknikens perspektiv är Bellingcat-metoden inte särskilt robust. Kärnan i det de gör bygger på så kallad Error Level Analysis (ELA). Metoden är subjektiv och bygger inte helt på vetenskap. Det är därför det inte finns en enda vetenskaplig artikel som tar upp det.

SPIEGEL ONLINE: Vad är problemet?

Kriese: Rättsmedicinska forskare använder datorprocedurer som möjliggör så tydliga slutsatser som möjligt: ​​Har ett foto manipulerats -- ja eller nej? I motsats till vad Bellingcat hävdar ger Error Level Analysis inga tydliga resultat. Slutsatsen baseras alltid på människors perspektiv, på deras tolkning.

SPIEGEL ONLINE: Vad innebär metoden?

Kriese: Den försöker fastställa kompressionsartefakter. Det är de små avvikelserna som skapas när ett foto sparas i JPG-format - skillnader från originalet. Det är möjligt att avbilda dem i färg. Men: Det slutliga beslutet om en manipulation har skett eller inte är då fortfarande ett personligt beslut som tas av tittaren. Man måste ta ställning till om variationer ska hänföras till manipulationer eller är normala och skulle kunna hänföras till exempelvis moln?

SPIEGEL ONLINE: Anser du att de ryska satellitbilderna har varit manipulationer?

Kriese: Det är inte rätt fråga. Vi pratar inte om satellitbilder här. Vi känner bara till versionen publicerad av Moskva. Det är en satellitbild som har förberetts för att användas i en presentation.

SPIEGEL ONLINE: Bellingcat har kommit fram till att de redigerades med Photoshop.

Kriese: Det är en felaktig tolkning. De hävdar att metadata visar att bilderna bearbetades med Photoshop. Baserat på det drar de slutsatsen att det var molnen som troligen lades till för att dölja något. Sanningen är att indikationen Photoshop i metadata inte bevisar någonting. Naturligtvis var ryssarna tvungna att använda något slags program för att bearbeta satellitbilden för presentationen. De lade till ramar och textblock för att förklara det för allmänheten. Artefakterna som har identifierats kan vara en produkt av det -- eller också en produkt av att spara flera gånger i JPG-format.

SPIEGEL ONLINE: Bellingcat säger att dess resultat är baserade på användningen av analysverktyget FotoForensic.com på en webbplats.

Kriese: Och dess grundare Neal Krawetz tog också avstånd från Bellingcats slutsatser på Twitter. Han beskrev det som ett bra exempel på "hur man inte gör bildanalys." Vad Bellingcat gör är inget annat än att läsa i kaffesump. Error Level Analysis är en metod som används av hobbyforskare.

SPIEGEL ONLINE: Hur skulle man verkligen kunna testa om satellitbilderna faktiskt har manipulerats?

Kriese: Det är väldigt svårt. Helst skulle det kräva originaldokumenten, själva satellitbilderna eller kanske till och med rådata. Ryssarna har dem.

SPIEGEL ONLINE: Kan inte rådata också manipuleras?

Kriese: Det är mödosamt. Andra metoder är mer effektiva. Det finns en hel disciplin som utforskar hur bildmanipulation kan döljas. Det kallas anti-kriminalteknik. Det gör att bilder kan skärpas efter att de har tagits eller att redigeras med oskärpa filter. Nittio procent av tiden kommer ambitiösa bloggare som Bellingcat ingenstans.

SPIEGEL ONLINE: Så hur är det ens möjligt att avslöja förfalskningar?

Kriese: De flesta skapas under tidspress, vilket leder till små misstag. Men ingen skulle vara hänsynslös nog att använda Photoshop av alla saker och sedan inte rensa upp metadata. Det finns väldigt olika varianter och jag tror att underrättelsetjänsterna känner till några av dem.

SPIEGEL ONLINE: Satellitbilder används ofta som bevis på händelser i Ukraina-krisen, även av Nato. Är de ens meningsfulla?

Kriese: Det är lätt att hävda för amatörer att man kan se det ena eller det andra. Men tänk bara på USA:s bilder av de påstådda giftgasanläggningarna i Mellanöstern. Det finns en liknande punkt hos Bellingcat: På ett av bilderna kan en växande plats ses. Det ska vara en oljepöl bredvid ett fordon. Men anser man att det är rimligt? Jag tror att det beror på om en person vill tro det eller inte.

SPIEGEL ONLINE: Vad är din personliga slutsats om satellitbilderna?

Kriese: Det första som dör i krig är sanningen. Varje sida gillar att kasta slumpmässiga rökbomber. Det finns inget sätt att veta om bilderna visar vad Moskva hävdar. Vad man däremot kan säga är att denna "analys" inte har åstadkommit något förutom att öka medvetenheten om Bellingcat.

Jens Kriese studerade biologi vid Justus Liebig University i Giessen, Tyskland, och arbetade som vetenskaplig forskare och inom e-learning. Han utvecklade bildarkivet IRISPIX och är en professionell bildanalytiker. Han äger ett kontor för kriminalteknik för digital bildbehandling i Hamburg.


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.