29 februari 2024

Putin lanserar plan mot fattigdomen


President Vladimir Putin höll i dag sitt årliga tal till nationen inför en tusenhövdad publik i Gostinnyj Dvor i Moskva.

Den kanske största nyheten är programmet för att bekämpa fattigdomen. Fattigdomsnivån i Ryssland år 2030 måste falla under sju procent, och bland stora familjer måste den halveras till till högst 12 procent.

Vi stöttade våra bröder och systrar, deras vilja att vara med Ryssland, och i år firar vi tioårsdagen av den legendariska "ryska våren". Men fortfarande orsakar energin, uppriktigheten, modet hos dess hjältar – på Krim, i Sevastopol, invånare i det upproriska Donbass – deras kärlek till fosterlandet, som de burit genom generationer, verkligen stolthet. Allt detta inspirerar, stärker förtroendet för att vi kommer att övervinna allt. Tillsammans kan vi klara allt.

Och idag, när vårt fosterland försvarar sin suveränitet och säkerhet, skyddar våra landsmäns liv i Donbass och Novorossija, är det våra medborgare, vår enhet, hängivenhet till vårt hemland, ansvaret för dess öde som spelar den avgörande rollen i denna rättfärdiga kamp.

Trots alla prövningar och bitterhet över förlusterna, är människor orubbliga i detta val och bekräftar det ständigt med en önskan att göra så mycket som möjligt för landet och för det gemensamma bästa.

De arbetar treskift i produktionen – så många som fronten behöver. Hela ekonomin, och detta är den industriella, tekniska grunden för vår seger, har visat flexibilitet och motståndskraft. Jag vill nu tacka entreprenörer, ingenjörer, arbetare och landsbygdens arbetare för deras ansvarsfulla, hårda arbete i Rysslands intresse.

Koloniala later
Det så kallade västerlandet, med sina koloniala later, sin vana att hetsa till nationella konflikter runt om i världen, försöker inte bara hålla tillbaka vår utveckling – istället för Ryssland behöver de ett beroende, bleknande, döende utrymme där de kan göra vad de vill.

I grund och botten skulle de vilja göra mot Ryssland samma sak som de gjorde i många andra regioner i världen, inklusive Ukraina: att föra in oenighet i våra hem, att försvaga det inifrån. Men de räknade fel - detta är redan idag en helt uppenbar sak: de ställdes inför vårt multinationella folks fasta ställning och beslutsamhet.

Våra soldater och officerare - kristna och muslimer, buddhister och anhängare av judendomen, representanter för olika etniska grupper, kulturer, regioner – har faktiskt mer än tusen ord bevisat att det ryska folkets månghundraåriga sammanhållning och enighet är en kolossal, allt övervinnande kraft. Alla tillsammans, axel vid axel, kämpar de för vårt gemensamma fosterland.

Jag tackar alla som nu kämpar för fäderneslandets intressen, som går igenom de militära prövningarnas smältugn, som varje dag riskerar sina liv. Hela folket böjer sig för er bedrift, sörjer de döda, och Ryssland kommer alltid att minnas sina fallna hjältar.

(En tyst minut.)

Det var inte vi som startade kriget i Donbass, men, som jag har sagt mer än en gång, kommer vi att göra allt för att avsluta det, utrota nazismen, lösa alla uppgifter för den särskilda militära operationen, skydda våra medborgares suveränitet och säkerhet.

Ryssland har vapnen
Våra strategiska kärnvapenstyrkor är i ett tillstånd av full beredskap för garanterad användning. Det vi planerade på rustningsområdet, som jag talade om i 2018 års anförande, har uppfyllts eller är på väg att uppfyllas.

Således har hypersoniska flygkomplexet Kinzjal (Dolk) inte bara tagits i bruk, utan används också med hög effektivitet för att förstöra särskilt viktiga mål under den speciella militära operationen. Det havsbaserade hypersoniska anfallskomplexet Zircon, som inte ens nämndes i talet 2018, är redan i bruk.

Hypersoniska missilen Avangard med interkontinental räckvidd och lasersystemet Peresvet är redan i stridsberedskap. Tester med kryssningsmissilen Burevestnik med obegränsad räckvidd och det obemannade undervattensfordonet Poseidon håller på att slutföras. Dessa system har bekräftat sina höga och, utan överdrift, unika egenskaper.

De första seriella tunga ballistiska missilerna Sarmat har också levererats till trupperna. Vi kommer snart att visa dem i stridsberedskap i sina basområden.

Arbetet med ett antal andra lovande vapensystem fortsätter, och vi kommer att få veta mer om nya prestationer av våra forskare och vapentillverkare.

Ryssland är redo för dialog med USA i frågor om strategisk stabilitet. Men här är vad jag skulle vilja betona, kära kollegor, så att alla förstår mig rätt: i det här fallet har vi att göra med en stat vars styrande kretsar vidtar öppna fientliga åtgärder mot oss.

Kommer de på allvar att diskutera frågor om strategisk stabilitet med oss, samtidigt som de försöker tillfoga Ryssland, som de själva säger, ett strategiskt nederlag på slagfältet?

På senare tid har ogrundade anklagelser hörts alltmer, att Ryssland påstås placera kärnvapen i rymden. Sådana lögner – och detta är inget annat än lögn – är ett knep enbart för att dra in oss i förhandlingar på villkor, som uteslutande är fördelaktiga för USA.

Samtidigt blockerar de vårt förslag som har legat på deras bord i mer än 15 år. Jag syftar på utkastet till fördrag om att förhindra placering av vapen i yttre rymden, som vi förberedde redan 2008. De har inte på något sätt reagerat på det.

Inte business as usual
Därför har vi all anledning att tro att dagens amerikanska myndigheters ord om deras påstådda intresse av förhandlingar med oss i frågor om strategisk stabilitet är demagogiska. På tröskeln till det amerikanska presidentvalet vill de bara visa sina medborgare och alla andra att de fortfarande styr världen. De säger att i de frågor där det är fördelaktigt för USA att förhandla, kommer vi att ha ett samtal med ryssarna, och där det inte är lönsamt för dem, finns det inget att diskutera, som de själva säger, business as usual, där kommer de att sträva efter att besegra oss.

Men det kommer absolut inte att fungera. Vår ståndpunkt är tydlig: om ni vill diskutera viktiga frågor om säkerhet och stabilitet som är viktiga för hela planeten, då är det nödvändigt att göra detta endast i ett enda komplex, naturligtvis, inklusive alla de aspekter som påverkar våra nationella intressen och direkt påverka vårt lands säkerhet, Rysslands säkerhet.

Vi förstår också att västvärlden försöker dra in oss i en kapprustning, och därigenom utmatta oss och upprepar tricket som de lyckades med på 80-talet mot Sovjetunionen. Låt mig påminna er: 1981–1988 uppgick Sovjetunionens militära utgifter till 13 procent av bruttonationalprodukten.

Därför är vår uppgift att utveckla det försvarsindustriella komplexet på ett sådant sätt att landets vetenskapliga, tekniska och industriella potential ökar. Det är nödvändigt att fördela resurserna så rationellt som möjligt och bygga en effektiv ekonomi för de väpnade styrkorna, för att uppnå så mycket som möjligt för varje rubel av försvarsutgifter.

Nato:s expansion 
Det är på allvar nödvändigt att stärka grupperingarna i västlig strategisk riktning för att neutralisera hoten i samband med nästa Nato-expansion österut och Sveriges och Finlands inträde i Nato.

Väst provocerade fram konflikter i Ukraina, Mellanöstern och andra regioner i världen och fortsätter att ljuga. Nu förklarar de, utan minsta blygsel, att Ryssland har för avsikt att attackera Europa.

Och samtidigt väljer de själva mål för att slå mot vårt territorium, och väljer det mest effektiva, som de tror, förstörelsemedlet. De har börjat prata om möjligheten att skicka Natos militära kontingenter till Ukraina.

Men vi minns ödet för dem som en gång skickade sina kontingenter till vårt lands territorium. Den här gången kommer konsekvenserna för eventuella interventionister att bli mycket mer tragiska. De måste i slutändan förstå att vi också har vapen som kan träffa mål på deras territorium.

Ingen flykt från objektiva trender
Russofobi, liksom annan ideologi om rasism, nationell överlägsenhet och exklusivitet, förblindar och berövar människor förnuftet. Förenta staternas och dess satelliters agerande ledde faktiskt till att det europeiska säkerhetssystemet avvecklades. Detta skapar risker för alla.

Redan 2028 kommer alltså BRICS-länderna, med hänsyn till de stater som nyligen blivit medlemmar i denna förening, att svara för cirka 37 procent av den globala BNP, medan G7-siffran kommer att sjunka under 28 procent. Dessa siffror är mycket övertygande, för 10–15 år sedan var situationen en helt annan. Det här är globala trender, och det finns ingen flykt från dem, de är objektiva till sin natur.

Idag står både Ryssland och många andra länder inför en nedgång i födelsetalen. Demografer hävdar att denna utmaning är relaterad till globala sociala, ekonomiska, tekniska, kulturella och värdeförändringar. Unga människor skaffar sig en utbildning, bygger en karriär, förbättrar sina liv och skjuter upp att skaffa barn till senare.

Att stödja barnfamiljer är vårt grundläggande moraliska val. En stor familj med många barn borde bli normen, det sociala livets filosofi, riktlinjen för hela den statliga strategin. (Applåder.)

Födelsetalen måste upp
Under de kommande sex åren måste vi uppnå en hållbar tillväxt i födelsetalen. För att uppnå detta kommer vi att fatta ytterligare beslut om systemet för uppväxt och utbildning, regional och ekonomisk utveckling. Stöd och förbättring av familjens livskvalitet kommer att diskuteras i nästan varje avsnitt av mitt tal - ha tålamod, det har bara börjat. Allt som kom innan är viktigt, men nu börjar det viktigaste.

Jag börjar med ett av de mest angelägna problemen – de milt sagt låga inkomster, som även stora familjer har. År 2000 levde mer än 42 miljoner människor under fattigdomsgränsen i Ryssland. Sedan dess har situationen verkligen förändrats, förändrats dramatiskt. I slutet av förra året sjönk antalet personer under fattigdomsgränsen till 13,5 miljoner människor. Det är förstås för mycket. Men vi håller lösningen på detta problem under ständig uppmärksamhet.

Ett antal åtgärder har antagits relativt nyligen. Från den 1 januari 2023 infördes alltså en enda månadsersättning för familjer med låga inkomster, från kvinnans graviditet tills barnet fyller 17 år. Förra året fick mer än 11 miljoner människor denna förmån.

Målet högst sju procent fattiga
Jag vill upprepa: problemet med fattigdom är fortfarande akut. Nu drabbar det mer än nio procent av landets befolkning direkt, och bland stora familjer är fattigdomsgraden enligt experter cirka 30 procent. Det är nödvändigt att sätta upp tydliga mål och konsekvent gå mot att uppnå dem: att se till att fattigdomsnivån i Ryssland år 2030 faller under sju procent, och bland stora familjer sjunker med mer än hälften, till högst 12 procent.

Jag förstår att kampen mot fattigdom i allmänhet inte är en lätt uppgift, den är av absolut system- och multivektorkaraktär. Därför är det viktigt att alla åtgärder som vi vidtar på detta område, alla verktyg som vi använder, är effektiva och ger påtagliga, verkliga resultat för människor, för våra familjer.

År 2022 låg den totala fertiliteten i 39 regioner under det ryska genomsnittet. I slutet av 2030 kommer vi att allokera minst 75 miljarder rubel till sådana regioner så att de kan utöka sina familjestödsprogram. Pengarna börjar komma in nästa år.

110 miljoner kvadratmeter bostadsyta
Förra året byggdes över 110 miljoner kvadratmeter bostäder i Ryssland. Detta är en och en halv gånger mer än den högsta sovjetiska siffran, som uppnåddes 1987. Då byggdes 72,8 miljoner kvadratmeter, och nu - 110.

Ännu viktigare, under de senaste sex åren har miljontals ryska familjer förbättrat sina levnadsvillkor, inklusive mer än 900 000 som fått hjälp med familjelån.... vid födelsen av ett tredje barn, återbetalar staten en del av hypotekslånet för familjen - 450 000 rubel (ca 51 000 SEK). Jag föreslår också att denna regel förlängs till 2030.

http://kremlin.ru/events/president/news/73585

Mer om Putins tal kommer i Ryska posten. Provprenumerera gärna gratis en månad genom att skriva till ryskanyheter@gmail.com.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.