8 maj 2013

Ett förslag att vinna val på

Bostadsbyggandet 1962 till 2012.
I dagens SvD har man tvingats införa en artikel där bl.a. professor
Harry Flam går emot tidningens egna krönikörer som agiterat mot den
gängse åtstramningspolitiken - vilken också är den officiella moderata
doktrinen.

Nån jävla ordning måste det ju vara även i ett förstockat högerparti.


Visst finns det argument mot traditionella keynesianska lösningar. Det
främsta är att penningpolitiken redan uttömt sina möjligheter. Vi är så
nära nollränta man kan komma och räntan kan inte sänkas under noll
(vilket den i praktiken är redan).

Men det finns andra instrument än penningpolitik. Det senaste diagrammet
från SCB talar sitt tydliga språk. Trots massinvandring till
storstäderna - och till Sverige - är bostadsbyggandet på rekordlåg nivå.

Av mina fem barn är det bara ett som har löst sin bostadsfråga. Ett bor
utomlands, till stor del på grund av bostadssituationen. Ett bor i ett
nedgånget hus i miljonprogrammet, övertaget i spekulationssyfte av Akelius.

Alliansen gör inget eftersom de representerar fastighetsägarintressena,
som bara vill öka priser och hyror på det befintliga beståndet.

Att kraftfullt punktera bostadsspekulationsbubblan och återställa
bostadspriserna till en rimlig nivå kräver ett bostadsbyggnadsprogram
snarlikt miljonprogrammet.

Här är det självfallet viktigt hur det byggs. Det måste skapas helt nya
bostadsområden, ja mindre städer på pendelavstånd från storstäderna.
De ska från början vara planerade med komplett infrastruktur.
Förtätningen som bara förstör befintlig stadsmiljö är en återvändsgränd.

Ett bostadsprogram kan dessutom kopplas till en offentlig upplåning som ger
människor tillgång till närmast 100 %-igt säkert sparande till god ränta,
ev. kopplat till kön för nya bostadsrätter. Istället för att sätta sparpengar i
Bluestep, Sevenday och liknande brevlådebanker, där pengarna går till
att köpa befintliga bostäder till spekulationspriser, skulle de gå till
nybyggnad och därmed bidra till att släppa luften ur bostadsbubblan.

Det här är en idé som jag bjuder Stefan Löfven på. Helt gratis. Den är
vattentät och går att vinna val på. Lika säkert som Palme svingade sig
upp till egen majoritet på miljonprogrammet.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.