12 maj 2013

Har Assar Lindbeck rätt?

Assar Lindbeck skriver i SvD att problemet med det låga bostadsbyggandet
är att fastighetsägare inte kan tjäna tillräckligt mycket pengar.
Om bara hyresregleringen avskaffades skulle det liksom före andra
världskriget bli en god affär att "bygga ett stenhus i stan", menar
professorn.
Ligger det något i vad han säger?
Låt oss till att börja med konstatera att det rådde stor bostadsbrist
fram till miljonprogrammet 1965-75.
Av dagens bostadsbestånd är 41 procent från åren 1951-70.
26 procent är från ett och samma årtionde 1961-70.
Jämför det med Assar Lindbecks modell - förkrigsbyggandet!
Av dagens bestånd kommer 6,3 procent från åren 1931-40 och 9 procent
totalt är äldre än så.
Det är alltså ganska uppenbart att erfarenheten inte talar för Lindbecks
resonemang. Flera gånger fler bostäder har byggts med hyresreglering
än utan.
Om det ska byggas mycket i Sverige krävs sannolikt någon form av statlig
intervention, men hur ska den se ut?
Lånetaket som infördes 1965 och fortsatte att existera till 1992 var en
intressant lösning. Byggherrarna fick låna förmånligt upp till ett visst
"vetenskapligt" beräknat lånetak. I praktiken rättade de sig efter detta
och höll nere byggnadskostnaderna.
Idag, utan lånetak, skenar byggnadskostnaderna. En fördubbling 1998-2007.
Drivna av främst prisstegringar på byggmaterial vid i övrigt låg
inflation, ett tydligt tecken på kartellbildningar och mygel som inte
kan skyllas på statsingripanden - snarare tvärtom!
Tills vidare får Assar Lindbecks resonemang underkänt. Men jag ska
villigt erkänna att han gjort den svenska bostadspolitiken stora
insatser, nämligen han "upptäckte" Olof Palme, rekommenderade honom till
Erlander. Palme blev sen den politiker som kunde övervaka det lyckade
miljonprogrammet.
Sällan ska jag glömma dagen när mamma fick gå och hämta ut nyckeln ur
kommunalrådet Harald Aronssons hand! (Senare avhånad som PAMPEN i en
pjäs på Dramaten) Vi ungar kunde för första gången ta ett varmbad hemma.
Vi slapp gå till sängs vintertid med varmvattenflaskor i sängarna, till
ljudet av prasslande möss i väggarna.
Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.