14 maj 2013

Nej till ny Nato-insats i Afghanistan

Innan hanen hade galit morgonen efter Bildts nya krigsbud var Urban
Ahlin (s) ute med ett uttalande som säger att det är OK med att förlänga
den svenska militärens uppdrag i Afghanistan.
Visserligen hade han försett uttalandet med en brasklapp att det "vore
bra" om uppdraget fick en mer civil karaktär och om det hade FN-mandat.
Här måste man vara oerhört tydlig:
Fortsatt svensk militär närvaro kan endast ske i form av fortsatt
Natoinsats. Sverige kan knappast få något eget FN-mandat att hålla trupp
i Afghanistan.
Alternativet att Sverige helt går vid sidan om FN för att kunna hålla
trupp i Afghanistan skulle skapa ett nytt farligt prejudikat.
Därför är den ståndpunkt som framläggs i SvD i dag i ett uttalande av
ANNA-KARIN JOHANSSON, generalsekreterare Svenska Afghanistan-
kommittén; PETER BRUNE, generalsekreterare ENNA, European Network of
NGO's in Afghanistan; LENA AG, generalsekreterare Kvinna till Kvinna och
MAJ BRITT THEORIN, ordförande Operation 1325, den enda vettiga,
"En ny militär Natoinsats vore förödande. Nyckeln till en fredlig
afghansk framtid finns på den civila sidan.
Nato har uppvisat intresse för ett ramavtal med den afghanska
'regeringen för en ny utbildningsinsats. Det vore olyckligt av flera
skäl. Den Natoledda Isaf-insatsen har inte lyckats med vad den föresatt
sig att göra, varken att skapa säkerhet i landet eller att skydda
civilbefolkningen. Nu finns möjligheten att skapa en ny internationell
utbildningsinsats som har en bred förankring och är respekterad av både
regionala aktörer såväl som de fem permanenta staterna av FN:s
säkerhetsråd.
Sverige är dessutom inte medlem av Nato. Ett ramavtal mellan endast
Nato och den afghanska regeringen kan inte vara tillräcklig legal grund
för att Sverige ska acceptera ett uppdrag inom ett eventuellt snävt
missionsmandat."

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.