3 maj 2013

I SvD: Avskaffa partistödet!

I Svenska Dagbladet idag redovisas en rapport från Timbro som visar hur
de politiska partierna blir allt mer beroende av staten.
 
När hjältinnan i den danska serien "Borgen" ska bilda nytt parti - Ny
demokrati - är hennes första åtgärd - kolla partistödsbestämmelserna. I
Sverige lär begivenheten på statstöd vara än värre. Är de danska
partierna haschare så är de svenska tunga heroinister.
 
Sedan partistödet infördes 1965 har de privata intäktskällorna hos alla
partier krympt. Undantaget är (s) som drar in en femtedel av partiets
totala intäkter på lotterier.
 
Vidare heter det i SvD:
 
"Allt färre är medlemmar i partier – 1992 var 604 000 svenskar medlemmar
i ett riksdagsparti, 2010 var det 260 000. Medlemskåren blir också allt
äldre och i högre utsträckning de som redan har förtroendeuppdrag.
Riksdagsledamöter som förlorat sin plats lever ofta på riksdagspensionen.
Kontakten mellan medborgare och partier har förtvinat. Det är dags att
bryta partiernas bidragsberoende och återinföra arbetslinjen. Varken
partierna, medborgarna eller Sverige har i längden råd med dagens system
där politikerna har omotiverade privilegier som är rent destruktiva.
 
Ett första steg bör vara att göra partistödet villkorat. Partierna skulle bara
få partistöd om de själva först kunde samla in pengar från privata
givare. Det skulle uppmuntra fler partier att ägna sig åt lotterier,
insamlingsverksamhet och att värva medlemmar. Svenskarna ger varje år
mellan fyra och fem miljarder kronor till välgörande ändamål – nog borde
partierna kunna övertyga svenskarna att de är värda en tiondel av detta
belopp? Eller är det bara Socialdemokraterna som har orken att be folk
om pengar?"
 
När jag flyttade till Skarpnäck 1996 fanns här livaktiga s- och
v-avdelningar. Nu finns varkendera - på en befolkning på i runda slängar
tio tusen.
 
Timbros förslag om att som steg 1 villkora partistödet är bra. På sikt
måste det avskaffas helt, liksom presstödet.
 
Jag har i femtio år arbetat för organisationer som helt saknat
offentliga stödpengar. Några av dem har varit mycket framgångsrika.
Ingen har avlidit av pengabrist.
 
Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.