17 maj 2013

Vad George F Kennan sa om Nato


Nato bildades en gång i tiden för att "hålla tillbaka" Sovjetunionens expansion. Därför är
det intressant att se vad en av de ledande ideologerna bakom den politiken, USA-diplomaten, George F. Kennan, skrev om Nato:s utvidgning efter sovjetimperiets sönderfall.

Han ansåg att organisationen borde ha upplösts och såg en stor tragik i att den bevarades och utvidgades.


Kennan dog 2005 i 101 års ålder.

Som utrikesdepartementets första politiska planeringschef i slutet av 1940-talet blev Kennan en av arkitekterna bakom Marshallplanen, som skickade miljarder dollar i amerikanskt bistånd till länder man ansåg låg i riskzonen att slukas av Sovjetunionen. Pengarullningen kombinerades med hemlig "politisk krigföring" för att rulla tillbaka kommunismen, inte bara innehålla den. Hans skapelse blev CIA:s direktorat för hemliga operationer.

I februari 1946 skickade han som näst högste diplomat vid den amerikanska ambassaden i Moskva, sitt berömda "Long Telegram" till Washington. Det förklarade han att sovjetmakten var "ogenomtränglig för logiskt förnuft" men "ytterst känslig för logiken i maktspråk."

Sovjetiska påtryckningar mot de fria institutionerna i västvärlden skulle enligt Kennan mötas med aggresiv diplomati och hemliga operationer".

Ändå kom han att beklaga den växande stridslystnad mot Moskva som grep Washington från början av 1950-talet och la grunden för den antikommunistiska häxjakt som allvarligt skadade USA.

På höjden av Koreakriget, lämnade han han UD för att återvända till Moskva som ambassadör i mars 1952 bara för att kastas ut ur landet och förklaras persona non grata året därpå.

De hemliga CIA-operatiooner som Kennan startat hade vid det här laget utvecklats till en hel nindustri med tusentals tjänstemän. En generation senare, när han vittnade inför ett senatsutskott 1975 kallade Kennan sitt tidiga CIA-initiativ för "det största misstaget jag någonsin gjort."

Mr Kennan spelade en viktig roll i grundandet av propagandasändaren Radio Free Europe, som fick stort inflytande i öst. Även om Kennan med viss tvekan stödde kriget i Korea var han emot inblandningen i Indokina långt innan amerikanska trupper sändes till Vietnam.

I februari 1997 skrev George F Kennan i New York Times en debattartikel om Clinton-administrationens beslut att backa en utvidgning av ATlantpakten Nato. Att utvdiga pakten fram till Rysslands gränser - och bryta försäkringar givna till Sovjetledarna - var ett fruktansvärt misstag, skrev han.

"Ett expanderande Nato skulle bli det mest ödesdigra misstaget i amerikansk politik efter det kalla kriget", skrev han.

"Ett sådant beslut kan förväntas förvärra de nationalistiska, anti-västerländska och militaristiska tendenserna i rysk uppfattning, ha en negativ effekt på utvecklingen av den ryska demokratin, återställa atmosfären från det kalla kriget till de öst-västliga förbindelserna, och driva rysk utrikespolitik i riktningar som avgjort inte blir till vår belåtenhet", skrev han profetiskt.

George F Kennan var en ovanligt isniktsfull amerikan. Men så hade han också en ovanlig bakgrund. Han hade studerat ryska i Berlin under mellankrigstiden och hans farfars kusin George Kennan hade ägnat större delen av sitt liv åt att avslöja tsarväldets fasor.

I boken "Siberia and the Exile System" skildrade George d.ä. fånglägren i Sibirien, en skildring som får Solzjenitsyns lägerromaner att framstå som en söndagsskola. Boken finns att ladda ner på nätet.

Stefan Lindgren

http://www.nytimes.com/2005/03/18/politics/18kennan.html?_r=0

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.