12 juni 2013

DN dumpar rättssäkerheten

Dagens Nyheter idag försöker bättra på sin sjunkande vardagsupplaga med riktiga kvällstidningsrubriker.

XX antal dömda sexförbrytare arbetar i svenska skolor.

Läser man närmare kan det handla om t ex en man som bötfällts för innehav av barnpornografi - kanske en mangateckning? - i sin dator.

Den DN-kampanjen stinker. Av flera skäl:


Alldeles nyss har Högsta domstolen beslutat att en skattskyldig som krävts på straffavgifter inte samtidigt ska kunna dömas för skattebrott.

 Dvs. man ska inte kunna dömas för samma brott två gånger.  En rimlig princip.

Samma princip måste väl källa den som döms för sexbrott. Avtjänar han sitt straff ska han inte kunna straffas igen för samma sak.

Det är vad DN kräver. Förutom av domstol utmätt straff kräver de att rektorer i administrativ ordning ska tillämpa yrkesförbud, i praktiken ett många gånger hårdare straff än både böter och fängelse.

Man talar om skattesmitares rättssäkerhet? Men lärares då? Jag vet att ingen yrkeskategori är så utsatt för förtal, okynnesanmälningar och provokationer.

En lärare jag känner, P. , fick sparken och dömdes till böter för att ha värjt sig mot en elev som siktade mot honom med en borrmaskin.

En annan, K., som tagit hand om tre av mina barn på dagis och fritis, avskedades av Haninge kommun på angivelse av en förälder om en "för lång" kram av en elev.

Var och en som arbetat i skola (av och till under 60-, 70- och 90-tal) vet att mycket få rektorer har förmågan att stå upp mot olika sorters drev, allra minst i dagens "konkurrensutsatta" skola. Sådana rektorer ska absolut inte ha någon domarmakt.

***

DN-kampanjen andas en kriminalpolitik som vi inte har haft i det här landet sedan förrförra seklet. Dvs. en gång brottsling alltid brottsling. Det synsättet lämnar inget utrymme för att människor kan förändras, växa.

Sexbrott handlar ju ofta om störningar i människors sociala relationer, eller avsaknad av sådana. Att man specifikt ska behandla den gruppen genom att förhindra kontakt med andra människor är också en alogism, genererad av moralpanik.

Stefan Lindgren

Prenumerera (gratis) på www.nyhetsbanken.se/pren.htm

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.